Sedma regionalna HIV/AIDS konferencija: “MARP – Expanding the HIV response 2015”

Asocijacija Duga je u?estvovala na Social Hub-u okviru sedme regionalne HIV/AIDS konferencije:”MARP – Expanding the HIV response 2015“, koja je održana u Sarajevu, u organizaciji Partnerstva za zdravlje / Partnerships in Health. Tokom dva dana konferencije diskutovano je o izazovima održivosti HIV programa u region i regionalnoj saradnji u oblasti HIV/AIDS-a.

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *