Asocijacija DUGA osniva ogranke u nekoliko gradova

Posle iniciranja od aktivista i korisnika i korisnica naših usluga iz nekoliko gradova u Srbiji, Upravni Odbor Asocijacije DUGA  odlu?io je da u tim gradovima u skladu sa Statutom osnuje svoje Ogranke.

Ogranci ?e biti osnovani u periodu do kraja jula. Sada je u toku priprema dokumentacije, pregovori i imenovanja Koordinatora Upravnih Odbora Ogranaka.

Obaveštenja o osnivanju Ogranaka, bi?e izdata po imenovanju odgovornih osoba, koje ?e rukovoditi Ograncima.

Drago nam je da su dugogodišnji aktivisti i korisnici i korisnice naših usluga prepoznali  Asocijaciju DUGA kao svoju organizaciju i što ?e namse pridružiti u daljem radu na obostrano zadovoljstvo.

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *