Author: Asocijacija Duga

alt 0

Podrška interseks osobama

Gayten-LGBT pokre?e prvo istraživanje o interseks osobama u Srbiji, click kao i prvu grupu podrške interseks osobama i osobama iz njihovog najbližeg okruženja. Istraživanja pokazuju da se svaka dvehiljadita beba ra?a kao interseks. Me?utim,...