Donatori

alt

BCIF


alt

Ministarstvo rada i socijalne politike


alt

Ministarstvo zdravlja


alt

Global fond


alt

Rekonstrukcija ženski fond


alt

Ambasada Kraljevine Holandije


alt

COC


alt

Hivos


alt

Koorporacija holandskih fondacija


alt

ILGA


alt

VIA fondacija


alt

Fond za otvoreno društvo


alt

Institut za održive zajednice


alt

UNDP


alt

Beogradska otvorena škola


alt

 

Ministarstvo za ljudska i manjinska prava, adiposity

državnu upravu i lokalnu samoupravu

 


alt

Savet Evrope


 

alt

 

 

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *