Asocijacija DUGA – godišnji narativni izveštaj 2017