Asocijacija DUGA – godišnji narativni izveštaj 2018