Interesantne činjenice o kondomima

Ponekad kondomi imaju lošu reputaciju, find me?utim ovih 10 interesantnih ?injenica naveš?e vas da shvatite da korisnicima kondoma i nije tako loše.

alt

1. Dizajn kondoma je u poslednjih sto godina zna?ajno unapre?en, buy information pills ali je sam kondom daleko od novog izuma. Najstariji poznati dokaz je da se kondom koristio još pre 15.000 godina, there na šta ukazuje jedna slika u francuskoj pe?ini.

2. Kondomi nisu uvek prekrivali celu dužinu penisa. U 15. veku muškarci u Kini su stavljali uljani svileni papir na samo glavi?, a nešto sli?no se radilo i u Japanu.

3. Prva velika upotreba kondoma desila se u 16. veku. Gabrijel Falopio je tvrdio da je upravo on izumeo platneni kondom koji se umakao u neku hemikaliju, zatim se sušio i na kraju pri?vrš?ivao za penis tra?icom.

Falopio je testirao svoj izum na 1100 muškaraca koji su ga nosili tokom odnosa sa ženama koje su imale sifilis, a testovi su pokazali da oni nakon seksa nisu bili zaraženi.

4. U prose?an kondom može da stane 4 litara te?nosti, što je prili?no impresivno.

5. Kondomi su imali loši reputaciju da isisavaju svu zabavu iz seksa; to je možda bilo nekada ta?no, me?utim danas ima kondoma koji su fantasti?nog ukusa, pružaju dobar ose?aj i pomažu ljubavnicima da stignu do cilja.

6. Krajem 19. veka, Nema?ka vojska je bila prva velika institucija koja je promovisala upotrebu kondoma. Ubrzo nakon njih isto su u?inile i Ameri?ke oružane snage.

7. Kondomi zapravo mogu biti tajno oružje devojke tokom no?nog izlaska. Bilo da ste u vezi ili ste same, kada osetite da je trenutak i izvadite šareni, mirišljavi kondom, da?ete do znanja muškarcu koliko imate samopouzdanja; a šta je seksipilnije od toga?

8. Postoji više oborenih rekorda vezanih za kondome, a neki su zaista interesantni: najviše kondoma izvu?enih iz nosa -3; najduži lanac od kondoma – 25.773 vezana kondoma; najve?i mozaik od kondoma – napravljen je od 685 pakovanja i naravno najduži kondom 72 cm.

9. Stavljanje kondoma je prili?no lako, me?utim i dalje ima ljudi koji nisu sigurni da li to rade kako treba. Pitanje “može li se isti kondom više puta koristiti” postavljeno je 130.000 puta na guglu.

10. Jedan od glavnih razloga zbog kojeg ljudi ne vole kondome je njihova kupovina. Poslednja stvar koju žele je da nalete na nastvanicu dok ih kupuju.

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *