KOVID 19 Analiza

Prvi korak u realizaciji projekta „KOVID 19 – dobre prakse za bolju budućnost“ je analiza rada lokalnih samouprava tokom pandemije. Analiza je neophodan korak u sagledavanju prepreka, izazova, stepena informisanosti građana, podizanju svesti o smanjivanju rizika od katastrofa i ublažavanja njihovih posledica, primeni mera prevencije, pomoći osetljivim grupama stanovništva…

Analiza je takođe i prilika da na primerima dobre prakse sagledamo načine reagovanja, donesemo blagovremene odluke i adekvatno odgovorimo na izazove.

U razgovoru sa gradonačelnicima, predsednicima opština ili njihovim predstavnicima / predsednikom opštine / predsednikom gradske opštine/ predstavnikom opštine na teritoriji 15 odabranih opština u okviru projekta nemačko-srpske razvojne saradnje “Usluge socijalne zaštite za osetljive grupe”, koji sprovodi Nemačka organizacija za međunarodnu saradnju (GIZ) (Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH) nastojimo da sagledamo uloga jedinica lokalne samouprave po pitanju lokalne horizontalne i vertikalne koordinacije i komunikacije i partnerstava između različitih institucija i organizacija uključenih u sprečavanju širenja COVID-19 u lokalnim zajednicama.

Analiza ove perspektive omogućiće nam da identifikujemo i bolje razumemo koja je uloga donosioca odluka na lokalnom nivou po pitanju koordinacije i komunikacije među partnerima u integrisanom i inkluzivnom sistemu smanjenja rizika od katastrofa i upravljanja vanrednim situacijama  i u kojoj meri se opštine pridržavaju te uloge.

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *