Manje beba sa HIV u Južnoj Africi

Južnoafri?ki zdravstveni program ?iji je cilj spre?avanje da se infekcija HIV virusom prenese s majke na nero?enu decu i bebe, page omogu?ava da svake godine do 70.000 dece bude zašti?eno od ove zaraze.

alt

To predstavlja ogroman uspeh u zemlji u kojoj ima gotovo šest miliona ljudi zaraženih HIV virusom ili obolelih od side.

Ukoliko se testiranjem trudnice ustanovi da je zaražena HIV, illness lekari joj nude besplatan tretman koji se sastoji u uzimanju antiretroviralnih lekova tokom trudno?e i nakon poro?aja, kao i jedne ekstra doze medikamenata tokom poro?aja.

Time se smanjuje rizik da nero?eno dete bude zaraženo HIV virusom preko pup?ane vrpce, ili da beba bude zaražena maj?inim telesnim fluidima tokom poro?aja ili kasnije tokom dojenja.

Novoro?en?e tako?e dobija nekoliko kapi antiretroviralnog sirupa, kao dodatnu prevenciju od zaraze.

Do pre 10 godina u Južnoj Africi ovakav tretman nije ?ak bio dozvoljen, a bila je raširena i sumnja u ispravnost dijagnostike zaraze HIV-om i u korisnost antiretroviralnih lekova.

Tadašnji južnoafri?ki predsednik Tabo Mbeki je ?ak dovodio u pitanje i ?injenicu da HIV virus izaziva sidu.

Južnoafri?ki ustavni sud je, me?utim, 2002. naložio da se za budu?e majke, koje su HIV pozitivne, besplatno obezbede antirertroviralni lekovi.

Pre toga se gotovo tre?ina južnoafri?ke dece ra?ala ve? inficirana HIV virusom, dok je danas udeo zaražene novoro?en?adi opao na ?etiri odsto.

Ovaj rezultat je tim zna?ajniji što svaka druga HIV virusom zaražena beba zbog opšteg siromaštva u Južnoj Africi ne doživi peti ro?endan.

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *