Međunarodni dan ponosa LGBT osoba

alt

Poverenica za zaštitu ravnopravnosti Nevena Petruši? ?estita Me?unarodni dan ponosa svim LGBT osobama u Srbiji. Današnji dan se širom sveta obeležava kao se?anje na 1969. godinu, kada je pobunom protiv policijskih racija, maltretiranja i hapšenja LGBT osoba, zapo?ela savremena borba za njihova ljudska prava. U Srbiji više od ?etiri decenije kasnije LGBT osobe su još uvek izložene svakodnevnoj diskriminaciji, napadima, uvredama i govoru mržnje i jedina su društvene grupa kojoj se negira pravo na mirno okupljanje. O stepenu homofobije i transfobije govori podatak da 80 odsto gra?ana i gra?anki Srbije ne želi LGBT osobe u svojoj porodici, svaki 2. ih ne želi za prijatelja, a svaki 3. za komšiju. Zbog toga je potrebno intenzivirati rad na suzbijanju predrasuda prema LGBT osobama i promovisanju ljudskih prava i tolerancije. To se može ostvariti samo sveukupnom modernizacijom društva i zajedni?kim delovanjem organa javne vlasti, nevladinih organizacija i medija na promeni odnosa prema drugima i druga?ijima i uvažavanju i prihvatanju seksualne i rodne raznolikosti. Institucija Poverenika za zaštitu ravnopravnosti ostaje posve?ena unapre?ivanju položaja LGBT osoba, kao i drugih marginalizovanih i osetljivih društvenih grupa, i nastavi?e da afirmiše ideju ravnopravnosti i tolerancije u društvenim odnosima.

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *