„Ne možeš da znaš dok se ne testiraš“ Konferencija povodom obeležavanja 1. decembra u Užicu

Svetski dan borbe protiv side, buy 1. decembar, viagra 100mg i ove godine obeležava se nizom aktivnosti. „Karavan testiranja“, ?iji je cilj dobrovoljno, besplatno i anoninmno savetovanje i testiranje na HIV, danas je u bio Požegi (23.11.2012.).

alt

Lidija, Tamara i Vasilije, u?enici Uži?ke gimnazije, smatraju da njihovi vršnjaci nedovoljno znaju o HIV-u. Njih troje su bili najuspešniji na literarnom konkursu uži?kog Zavoda za javno zdravlje. Vasilije, koji je osvojio prvu nagradu, pisao je o svom li?nom iskustvu.

Moj rad govori o tome kako sam šetao gradskom plažom i ?uo sam kako sa skrivenog mesta, jedna osoba traži pomo?. Pomogao sam toj osobi, koja se ose?ala loše. Ta osoba je bila sklona porocima, i pokušala je i mene da uvu?e u to, ali nije uspela, kaže Vasilije Savi?; u?enik drugog razreda Uži?ke gimnazije.

Zajedni?ki rad, ali i razgovori sa mladima, dobar su na?in da se broj žrtava side smanji. Svake godine u Srbiji više od 100 ljudi se inficira HIV-om, više od 30 oboli, a 10 umre, kaže dr Biljana Mijovi?, direktorka Zavoda za javno zdravlje Užice.

Ako se uporede podaci za poslednjih 10 sa prethodnih 10 godina, onda se vidi da je došlo do dvostrukog pada u oboljevanju i do trostrukog pada u umiranju u Srbiji. Ovo su rezultati zajedni?kog rada i Ministarstva zdravlja i Nacionalne kancelarije i Zavoda. Oni ukazuju na zna?aj blagovremenog testiranja, kaže dr Biljana Mijovi?.

Strategija Svetske zdravstvene organizacije, je sadržana u sloganu „Kako do?i do nule“. To podrazumeva nula zaraženih, nula  diskriminisanih, nula smrtnih slu?ajeva.

Ono što mi želimo da postignemo u sklopu naših dugogodišnjih aktivnosti, je da stvorimo „AIDS free generaciju“.  To zna?i da niko ne sme biti ro?en sa HIV-om, i to je globalni zadatak. Mislim da mi u Srbiji to možemo da postignemo, jer mi odavno testiramo i trudnice, radimo sa mladima. „AIDS free generacija“ je naš krajnji cilj, kaže epidemiolog Zoran Vu?ini?.

„Karavan testiranja“, ?iji je cilj dobrovoljno, besplatno i anoninmno savetovanje i testiranje na HIV,  boravio je danas u Požegi. Aleksandar Prica, iz organizacije „Duga“, podsetio je da je nedavno i u Užicu organizovana sli?na akcija na Gradskom trgu, tokom koje je testirano 47 osoba.

U narednih mesec dana sa našom mobilnom medicinskom jedinicoma, organizova?emo 17 akcija testiranja u 10 gradova Srbije. I dalje smatramo da su ovakve akcije jako bitne za pove?anje broja testiranih. Naravno, to ne može biti zamena za Centre za dobrovoljno, poverljivo savetovanje i testiranje u Zavodima za javno zdravlje, kaže Prica.

Slogan ovogodišnje kampanje je „Ne možeš da znaš dok se ne testiraš“. Testiranje je jedini na?in da se utvrdi dali je neko zaražen HIV-om, uzro?nikom side.

 

Izvor Radio Luna

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *