NOVA SISTEMATIZACIJA RADNIH MESTA U ASOCIJACIJI DUGA

Dana 1. jula 2022. godine, u skladu sa novom sistematizacijom radnih mesta u Asocijaciji DUGA je došlo do primopredaje dužnosti. Slaviša Kovač je novi predsednik Upravnog odbora Asocijacije DUGA, a Aleksandar Prica je imenovan na mesto direktora Asocijacije DUGA.

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *