Proslava jubileja 18 godina rada i postojanja

Devetog juna 2004. godine u tadašnjem Ministarstvu za ljudska i manjinska prava, osnovana je Asocijacija DUGA. Okupili smo se u nameri da naše društvo učinimo boljim za život, da živimo dostojanstveno, bezbedno, a onima koji su najosetljiviji u našem društvu da pru\imo podršku, budemo uz njih u ostvarivanju njihovih ljudskih prava. Tokom proteklih osmanaest godina smo se širili, pove’avali teritoriju delovanja, dodavali i druge ciljne populacije i programe i danas smo postali organizacija koja je primer stabilnosti, dobar i pouzdan partner, inovator i organizacija koja postavlja standarde u radu. Pored svih promena i posle 18 godina rada i svih promena koje smou uneli u rad i dalje ostajemo organizacija u potpunosti posvećena radu sa čovekom. Tim Asocijacije DUGA smatra da Samo ostvarivanjem svih ljudskih prava i sloboda, uz adekvatnu socijalnu i zdravstvenu zaštitu, obrazovanje i bezbednost, možemo biti društvo dostojanstvenih ljudi.

 Vizija Tima Asocijacije DUGA je da:

„Naše društvo je jednakih mogućnosti, u njemu nema zaboravljenih!“

a  Misija kojoj težimo je da:

„Mi pružamo podršku najosetljivijim ljudima u našoj zemlji da ostvare svoja ljudska prava, uživaju slobodu, bezbednost i dostojanstvo uz kvalitetno obrazovanje, socijalnu i zdravstvenu zaštitu.“

Neke od vrednosti koje zastupa tim Asocijacije DUGA jesu:

Jednake mogućnosti kojima podrazumevamo da svi pojedinci u našem društvu imaju jednaka prava koja su zakonom zagarantovana, kao što su bezbednost, pravo glasa, sloboda govora i okupljanja, a naročito jednak pristup obrazovanju, zdravstvenoj i socijalnoj zaštiti. Kroz jednake mogućnosti podrazumevamo da pravna regulativa ne pravi razliku između pripadnika raznih društvenih grupa, odnosno da nema diskriminacije motivisane onim svojstvom koje predstavlja neotuđivi deo identiteta neke osobe. Na primer, pol, starost, seksualna orijentacija, poreklo, visina prihoda ili imovina, jezik, veroispovest, ubeđenja, stavovi, zdravlje ili invaliditet ne smeju dovesti do nejednakog tretmana pred zakonom i ne bi trebalo da neopravdano umanjuju mogućnosti pojedinca.

Briga o ljudima za nas predstavlja brigu o svakom čoveku, kako građaninu naše države, korisniku naše usluge, našim saradnicima i partnerima tako i zaposlenim u našoj organizaciji i njihovim porodicama.

Humanost za nas predstavlja aktivan odnos prema ljudskim vrednostima i drugim ljudima, posebno prema onima koji nisu u stanju zadovoljiti svoje osnovne ljudske potrebe. Stoga, ako želimo ukazati na važnost humanosti, moramo promovisati duh pomaganja i ljubavi prema drugom čoveku. Kvalitet usluga za nas predstavlja stalni izazov, da budemo što bolji, baš po meri osobe kojoj tu uslugu pružamo, nama je korisnik na prvom mestu. Jedino merilo za naš kvalitet usluga koje stalno unapređujemo u skladu sa stvarnim potrebama naših korisnika jeste zadovoljstvo korisnika ostvareno tom uslugom i zadovoljenje njegovih potreba.

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *