NIŠTA O MLADIMA BEZ MLADIH!

Krovna organizacija mladih Srbije – KOMS, najviše nezavisno predstavničko telo mladih u Republici Srbiji je učestvovala u organizaciji Dijaloga mladih sa ministarkom za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog, Gordanom Čomić, na temu položaja LGBT+ mladih u Srbiji.

LGBT+ mladi u Srbiji spadaju u jednu od najmarginalizovanijih kategorija. Nedavna istraživanja su pokazala da je položaj LGBT+ mladih na lokalu zabrinjavajućI. Zbog toga smo i mi bili deo razgovora! Zajedno sa mladima iz još pet gradova, govorili smo i postavljali pitanja o važnim temama koje se tiču prava i položaja LGBT zajednice u Srbiji. Predstavnik Asocijacije Duga, Viktor Tešić, govorio je o važnosti senzibilizacije zaposlenih u lokalnim samoupravama za rad sa ranjivim grupama i o važnosti eksplicitnog prepoznavanja osetljivih društvenih grupa, među kojima su i LGBT osobe, u lokalnim akcionim planovima i strateškim dokumentima.

Cilj Dijaloga je približavanje položaja i potreba LGBT+ mladih ministarki Čomić iz perspektive lokalnih aktivista i aktivistkinja, kao i razgovor o daljim aktivnostima i mogućim rešenjima za unapređenje položaja LGBT+ mladih u Srbiji.

Teme o kojima je bilo reči na Dijalogu su:
• Pravni okvir LGBT+ zajednice u Srbiji i primena međunarodnih ugovora
• Položaj, potrebe i prava LGBT+ mladih na lokalu
• Informisanost javnosti, obrazovni sistem i zdravstveni sistem


„Ništa o mladima bez mladih“ – zaključila je ministarka.

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *