Održan „Karavan Partnerstva“

13.06.2013. godine sa po?etkom u 09:00 ?asova u Ivanjici u centru grada održan je „Karavan Partnerstva“ organizovan od strane Asocijacije Duga u partnerstvu sa Lokalnom samoupravom opštine Ivanjica i  lokalnom Kancelarijom za mlade opštine Ivanjica.  Cilj ovog karavana bio je da se prevalenca HIV/AIDS-a i PPI održi pod niskom kontrolom. Karavan je bio veoma pose?en, izazvao je interesovanje kod gra?ana i podeljen je veliki broj promotivnog materijala. Ovaj karavan ponovo ?e biti u Ivanjici 12. avgusta 2013. godine kada se ina?e obeležava Me?unarodni Dan mladih, gde ?e svi gra?ani imati priliku da se testiraju na HIV. 

 

alt

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *