On lajn savetovalište

Svim d?nim? od ponedeljka do cetvrtka u periodu od 10:00 do 16:00 ??s?, viagra u drop – in centru Asocij?cije DUGA, pills on l?jn s?vetnic? (e-mejl: asocijacijaduga1@open.telekom.rs) pruž? korisnicim? inform?cije o r?du drop – in centr?, r?du Asocij?cije DUGA, vrši s?vetov?nje n? temu HIV/AIDS i polno prenosivih infekcij? i z?k?zuje termine z? gore n?vedene usluge. Po potrebi uputi?e te n? specij?liste koje smo edukov?li z? r?d s? MSM/LGBT osob?m?.

alt

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *