Osmišljen plan borbe protiv HIV-a

Tim me?unarodnih nau?nika osmislio je strategiju pronalaženja leka za AIDS, što je potez inspirisan pri?om o Amerikancu Timotiju Reju Braunu koji se izle?io od bolesti, prenose svetske agencije.

alt

Braun se le?io u Berlinu i njegov tretman podrazumevao je uništavanje njegovog imunosistema i transplantaciju mati?nih ?elija od donora sa retkom genetskom mutacijom koja je otporna na HIV virus.

Procedura je previše skupa i teška da bi se masovno sprovodila, ali je godinama posle Braunovog izle?enja 2007. pri?a o njegovom uspehu podstakla nau?nike da sada osmisle strategiju borbe protiv side.

Od po?etka epidemije AIDS-a pre 31 godine, nau?nici su u?inili velike korake u le?enju ove bolesti. Broj smrtnih slucajeva povezanih sa sidom opao je na 1,7 miliona prošle godine sa 1,8 miliona u 2010. godini, navodi se u izveštaju UN programa za AIDS.

Koktel mo?nih lekova za HIV godinama može da spre?ava pojavu infekcije, ali je virus lukav i uspeo je da se u?auri u DNK imunosistema bolesnika gde leži uspavan i gde ga lekovi ne doti?u. Zbog toga pacijenti sa HIV-om moraju ceo život da uzimaju lekove.

Zbog ve?eg pristupa lekovima, sve više pacijenata sa HIV-om živi manje više normalnim životom, ali raste broj onih kojima su lekovi potrebni zbog ?ega se cena le?enja AIDS-a pove?ava. “Le?enje je za ceo život i danas znamo koliko je važno i da može da uspori širenje virusa”, rekao je Rojtersu izvršni direktor UNAIDS-a Majkl Sajdibi.

On, me?utim, upozorava da le?enje ne sme da bude kraj puta.

“Ukoliko nastavimo da verujemo da je to kraj igre onda ?emo imati problema da do?emo do nule”, rekao je on aludiraju?i na cilj okon?anja epidemije.

“To je prvi korak”, kaže Fransoaz Bar Sinusi koja je dobila Nobelovu nagradu za svoju ulogu u identifikovanju virusa. Ona je potpredsednika me?unarodne grupe stru?njaka koja radi na pronalaženju leka i koja je ju?e predložila strategiju.

Sinusi kaže da ?e slede?i korak biti odre?ivanje cene strategije. Taj posao ?e po?eti kada i Me?unarodna konferencija o AIDS-u, od 22. do 27. jula u Vašingtonu.

Doktor Stiven Diks sa Univerziteta San Francisko, koji je prededavaju?i radne grupe, kaže da stru?njaci sve više ose?aju potrebu da se “prebace sa blokiranja virusa na kompletno uklanjanje virusa.”

Umesto da pokušaju i kopiraju tretman koji je Braun dobio, stru?njaci ?e pokušati da prona?u jednostavnije rešenje koje ?e biti i manje skupo.

Me?u prvim koracima, kaže Diks, bi?e nastavak osnovnog istraživanja u laboratoriji kako bi se razumelo zašto virus ostaje u telu i gde se krije.

Nau?nici ?e, tako?e, morati da razumeju funkcionisanje imunosistema zaraženih HIV-om i odrede da li upala igra ulogu u zaštiti virusa.

Drugi stru?njaci mora?e da odrede zašto neki pacijenti razviju antitela i tako mogu da kontrolišu infekciju i da li se to možda može primeniti na le?enje ostalih.

Diks je rekao da ?e lekarima biti potrebni bolji testovi kako bi izmerili nivo virusa. Istraživa?i ?e morati da razviju lekove kako bi se virus “isterao” iz skrovišta u telu i postao ranjiviji, kao i snažni lekovi koji ?e poboljšati sposobnost imunosistema da se bori protiv infekcije.

Rovena Džonston iz Fondacije za istraživanje AIDSa, koja finansira razvoj leka, kaže da ?e globalna strategija pomo?i u konsolidovanju napora.

“Sada kada znamo pitanja, možemo da naše napore usmerimo u pravom smeru”, rekla je ona. Direktor Nacionalnog instituta za infektivne bolesti Entoni Fau?i rekao je da njegov institut podržava ove napore, ali da je još uvek rano govoriti o nekom uspehu.

“Moramo mnogo toga da otkrijemo kada je re? o leku i nema garancija kada i da li ?e se to dogoditi”, upozorio je on.

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *