U Skupštini Crne Gore o legalizaciji istopolnih brakova

Inicijativa za donošenje zakona o istopolnoj zajednici, cure upu?ena u crnogorski parlament, ima za cilj da ovakvim parovima obezbedi prava iz oblasti rada, socijalne politike i u situacijama sa kojima se susre?u u svakodnevnom životu, kaže za “Novosti” Zdravko Cimbaljevi?, jedini javno deklarisani gej muškarac u Crnoj Gori.

alt

– Konkretno, u slu?aju da se moj partner razboli da imam prava da ga posetim u bolnici kao ?lan porodice, da u slu?aju smrti jednog od ?lanova istopolne zajednice, drugi ima pravo nasledjivanja zajedni?ke imovine, da, recimo, imamo pravo zajedni?kog u?eš?a u kreditiranju

kupovine stana i sli?no – objašnjava slikovito Cimbaljevi?.

Inicijativu je u Skupštinu uputio crnogorski ombudsman, na zahtev LGBT foruma “Progres” ?iji je Cimbaljevi? izvršni direktor. Za njega nije prepreka usvajanju ovog zakona ?injenica da je on jedina “prepoznata” gej osoba u crnogorskom društvu.

 – Ja sam se jedini javno deklarisao, ali nisam jedini. Ja i moj partner smo samo jedan od gej parova u Crnoj Gori, a znam da se i na proteklom popisu odredjeni broj izjasnio da živi u gej zajednicama, mada ne znam ta?an broj, navodi on.

Dodaje da gej parovi nemaju potrebu da se deklarišu u javnosti, jer bi na taj na?in ostavili utisak da traže više od onoga što imaju heteroseksulani parovi.

– Ne tražimo ni legalizaciju bra?ne zajednice istopolnih parova niti mogu?nost usvajanja dece, kako se to pokušava predstaviti. Za to je rano u sredini kakva je crnogorska – objašnjava Cimbaljevi?.

Po re?ima Marijane Lakovi?, zamenice ombudsmana, u Crnoj Gori nije dozvoljeno istopolnim parovima da uživaju bilo koje pravo iz vanbra?ne zajednice koja je, u pogledu prava na medjusobno izdržavanje i druge imovinsko-pravne odnose, izjedna?ena sa brakom.

Iz LGBT foruma “Progres” podse?aju da 15 zemalja ima zakone sli?ne predlogu koji se ve? nalazi u crnogorskom parlamentu, a da sedam zemalja priznaje istopolne brakove.

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *