Genitalno sakaćenje, nedopustivo u 21. veku

Po podacima UNICEF-a, approved u svetu postoji oko 130 miliona žena nad kojima je izvršeno genitalno saka?enje, troche obrezivanje, zbog ?ega, po verovanju, devojke ostaju do udaje devi?anski ?iste, a ?ime su u stvari podvrgnute kontroli. Ova intervencija se radi naj?eš?e u uzrastu od 4 do 12 godina, a za one koji ne znaju kako se radi – odseca se vrh klitorisa ili ceo klitoris, negde se otklanjaju male i velike usmine i  

alt

zašiva ostatak vulve naj?eš?e žicom ili koncem. Ostavlja se samo mali otvor kroz koji može da oti?e menstrualna krv. Da bi imale seksualni odnos rasecaju ih nožem prve bra?ne no?i pa ih potom ponovo ušivaju da ne bi prevarile muža. Isto rade i za porodjaj. Sve ovo radi se bez anestezije, par?etom stakla, nožem ili žiletom, u kolibama, na zemlji u uslovima  koji se nikako ne mogu nazvati higijenskim. Malo bolje higijenske uslove imaju devoj?ice kojima ovu intervenciju radi neko od medicinskog osoblja, ali

generalno su uslovi loši pošto se ovo uvek radi tajno.

Posledica ovoga je nekada smrt, a kod svih žena se javljaju problemi prilikom seksuanih odnosa. Mnoge od njih umiru kasnije, na poro?aju.

alt

Foto: welt.de

Pod pritiskom me?unarodnih zajednica koje se bore za ljudska prava a samim tim i za pava žena, devedesetih godina je u nekim afri?kim zemljama donet zakon kojim se zabranjuje obrezivanje žena, u nekima nikada nije donet, u nekima je donet pa povu?en, ali i tamo gde je na snazi, bez obzira što su kazne velike, negde je zapre?ena i kazna smr?u ukoliko do?e do smrti devoj?ice, skoro da nema kažnjenih, jer je narod još uvek vezan za svoja religijska i tradiconalna uverenja, tako da nema prijava.

Iako su po ustavima ve?ine ovih zemalja ljudska prava zagarantovana, zagarantovano je i pravo na veroispovest, svesne toga da ?e se teško boriti protiv verskih ube?enja i obi?ajnih prava, vlade nekih zemalja sprovode ozbiljne skrining programe kroz TV emisije, predavanja, akcije, ali to ne daje efekta. Devoj?ice i dalje umiru, a pošto vlast poziva da devoj?ice prijave roditelje ili ?lanove rodbine koji žele da ih podvrgnu ovoj intervenciji, sve je više porodica u kojima se genitalno saka?enje radi bebama od dva meseca,  u tom uzrastu ne mogu da ih prijave i smatraju da se kasnije toga ne?e se?ati.

U zemljama u kojima ovo nije zakonski regulisano drže se toga da je to deo njihove kulture, pa se negde ovo radi javno, na seoskim ceremonijama, sve pod okriljem toga da im je ustavom zagarantovano da sprovode ono što je deo njihovih verskih opredeljenja. Vlade mnogih zemalja na sve ovo zatvaraju o?i jer se dešava u ruralnim oblastima gde bilo kakav oblik vlasti sem seoskih starešina ne postoji, kao ni policija i sud. Iako se trude da edukuju devoj?ice u školama, ne mogu da ih zaštite od obi?aja, tako da se desilo da je 2001. godine u Tanzaniji tokom školskog raspusta ovaj obred izvršen nad 1.500 devoj?ica.

alt

Foto: welt.de

Te iste godine, evropski parlamet je pozvao ?lanice Evropske unije da donesu posebne zakone kojima ?e spre?iti genitalno saka?enje devoj?ica poreklom iz zemalja u kojima se ovo radi a koje roditelji ili bake, bez obzira što su ro?ene u nekoj od evropskih zemalja vode tokom raspusta u zemlje iz kojih poti?u kako bi bile podvrgnute ovom obredu. Mnoge zemlje, me?u kojima je prva bila Belgija, zakonom su regulisale i to da je delo kažnjivo ?ak i ako su devoj?ice dale svoj pristanak na šta se roditelji i rodbina ?esto pozivaju, sa obrazloženjem da ništa ne može da bude opravdanje ovakvom ?inu. U nekim zakonima ovo je okarakterisano kao delo teškog napada za šta je predvi?ena kazna od jedne do deset godina zatvora.

Suo?ena sa velikim brojem emigrantskih porodica iz afri?kih zemalja i podatkom da u Nema?koj živi oko 20.000 devoj?ica koje su pre 16. godine bile podvrgnute genitalnom saka?enju, Nema?ka je tako?e donela zakon po kome ?e roditelji biti osu?eni na kaznu do deset godina zatvora bez obzira što ovaj obred nije ra?en u Nema?koj jer smatraju da ovako okrutnom ?inu nema mesta u 21. veku.

Koliko je strašan ovaj ?in i kakve posledice ostavlja teško je zamisliti, kao što je teško prihvatiti da se, po podacima UNICEF-a, na svakih 11 sekundi u svetu izvrši jedno genitalno saka?enje nad nekom devoj?icom.

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *