Uskoro vakcina protiv hepatitisa C

Klini?ko ispitivanje nove vakcine protiv hepatitisa C, find pokazalo je obe?avaju?e rezultate.

alt

Dizajniranje vakcine je bilo teško s obzirom na to da virus menja svoj izgled pa je samim tim nezgodno prona?i pravu “metu” na kojoj ?e se lek isprobati.

Me?utim istraživanja na 41 pacijentu, pokazalo je da je pronalazak prave vakcine ipak mogu?.

Virus godinama može ostati neprime?en u organizmu, ali tokom tog perioda dolazi do ozbiljnog ošte?enja jetre.

Svetska zdravstvena organizacija procenjuje da širom sveta oko 170 miliona ljudi ima hepatitis C. On se širi putem krvi (na primer, deljenjem iste igle).

Iako se infekcija može kontrolisati pomo?u antivirusnih lekova, razvoj ove vakcine do kraja bio bi veliki korak u le?enju bolesti.

“Cilj prvog klini?kog ispitivanja je utvr?ivanje bezbednosti vakcine kako bismo na taj na?in isplanirali njen dalji razvoj,” rekao je profesor Pol Klenerman, jedan od istraživa?a.

Vakcina je data 41 zdravom pacijentu, a nau?nici su rekli da je ona proizvela “vrlo snažan odgovor imuniteta” koji je trajao skoro godinu dana, bez ikakvih velikih negativnih posledica.

“Vrlo smo uzbuženi zbog tako pozitivne reakcije imuniteta na vakcinu i sada po?injemo sa narednom fazom istraživanja. Svi smo puni nade, ali je put do upotrebe leka na obolelima od hepatitisa C još dug.”

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *