Svaki glas je bitan za Porodični zakon

 

for sale 85, prescription 85); font-family: Arial, online Helvetica, sans-serif; line-height: 21px; text-align: justify; “> Trenutak odluke sve je bliži u Sloveniji i sve više se ?ini da ?e Slovenija 25. marta 2012. godine izglasati novi Porodi?ni zakon kojim ?e biti omogu?eno partnerima usvajanje dece drugog partnera. Zanimljivo je kako nije bitno kog su pola partneri – ta?nije LGBT osobe u Sloveniji ?e mo?i da usvoje decu, pod odre?enim uslovima.

 

alt

 

Podrška novom Porodi?nom zakonu zaista je raznolika, a mnogi politi?ari dali su svoju podršku i izrazili zadovoljstvo što ?e se ovim zakonom Slovenija svrstati u jednu od naprednijih zemalja u Evropi po pitanju definicije porodice. Predsednica LDS-a Katarina Kresal izjavila je da želi da živi u zaista slobodnom društvu koja je dobro za sve: “Kada ?emo odlu?ivati o Porodi?nom zakonu, odlu?ivati ?emo o nekim osnovnim pitanjima; ho?emo li biti slobodni i otvoreni ili ?emo biti zadrti i unaza?eni”.

 

 

Kampanja za Porodi?ni zakon u punom je jeku i prili?no je zanimljiva ?injenica da slovenska Vlada nema ništa s tom kampanjom. Predsednik Vlade Janez Janša nije se usudio uklju?iti u kampanju kojom bi pozivao glasa?e da iza?u na referendum iz razloga što ?ak i u samoj Vladi postoji neslaganje po pitanju novog Porodi?nog zakona koji je o?igledno jedna od ve?ih stvari u slovenskoj istoriji. Organizatori kampanje za Porodi?ni zakon organizovali su niz radionica i predavanja koje ?e svim zainteresovanima približiti novi Porodi?ni zakon i tako, kroz edukaciju možda “smanjiti” strah glasa?a od promena koje ?e novi zakon uneti.

 

Organizatori kampanje na nedavno održanoj tribini naglasili su kako nakon ovog referenduma nema pobednika ili gubitnika, i da se nadaju da ?e ovo biti korak unapred prema modernijem shvatanju porodice jer ?e svako dete kona?no imati jednaka prava na porodicu, bila ona istopolna ili raznopolna. Ako Slovenija izglasa da, novi Porodi?ni zakon ?e zameniti 35 godina star zakon. U 2009. godini prvi predlog novog Porodi?nog zakona došao je na prvo ?itanje u slovensku Vladu i tek je nakon dve godine rasprave zakon u leto 2011. godine izglasan i popra?en s mnogim protestima slovenskih desni?arskih i konzervativnih grupa koje su na kraju uspele prikupiti 30000 potpisa kako bi “naterali” Slovence da iza?u na referendum i “spre?e” zakon koji bi osobama u istopolnim zajednicama dao jednaka prava kao i hetero osobama po pitanju usvajanja dece. Teoretski, novi Porodi?ni zakon na svojevrstan na?in je Pirova pobeda LGBT osoba u Sloveniji, dobili su usvajanje dece partnera, ali nisu dobili pravo na istopolni brak.

 

Slovenija ?e, odlu?e li njeni državljani i državljanke da glasaju za novi Porodi?ni zakon, postati jedna od naprednijih zemalja po pitanju zakonodavne definicije porodice, ne samo u regiji nego ?ak i u Evropi i u potpunosti ispoštovati regulative Evropske unije. Istopolni i heterosekualni parovi su po pravima i dužnostima izjedna?eni u Španiji, Belgiji, Holandiji, Švedskoj i Norveškoj.

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *