OUTREACH – NOVI PREVENTIVNI METOD U SISTEMU SOCIJALNE ZAŠTITE

Scijalne službe nadležne za sprovođenje socijalnih i zdravstvenih mera funkcionišu po pozivu, tako da značajan deo ranjivih grupa građana ostaje van Sistema socijalne zaštite, bilo zbog ličnih, bilo iz razloga okoline u kojoj obitavaju, bilo iz nepoznavanja mogućnosti koje im se pružaju.

Projekat Outreach podrazumeva da se pronađu osobe koje do sada nisu bile obuhvaćene socijalnim sistemom, a ispunjavaju uslove i potrebna im je socijalna asistencija.

Uz podršku Vlade Savezne Republike Nemačke, putem projekta nemačko-srpske razvojne saradnje “Usluge socijalne zaštite za osetljive grupe”, koji sprovodi GIZ realizujemo program OUTREACH – NOVI PREVENTIVNI METOD U SISTEMU SOCIJALNE ZAŠTITE.

Osobe iz sledećih grupa su predmet Outreach metoda rada:

 1. Deca i mladi koji su uključeni u život i/ili rad na ulici.
 2. Odrasli i stari koji su uključeni u život i/ili rad na ulici.
 3. Mladi u sukobu sa zakonom.
 4. Osobe sa invaliditetom (ovde spadaju i invalidi rada i svi oblici invaliditeta).
 5. Mladi romske nacionalnost.
 6. LGBT osobe i njihove porodice.
 7. Osobe koje žive sa HIV/AIDS-om.
 8. Samačka staračka domaćinstva, naročito u ruralnom području.
 9. Osobe koje upotrebljavaju psihoaktivne supstance.
 10. Osobe koje se bave seksualnim radom.

𝙊𝙪𝙩𝙧𝙚𝙖𝙘𝙝 koncept rada znači dostići, stići do nekoga  napolju, izvan nečeg, obično se misli izvan institucionalnih okvira.

Ovaj metod je zapravo skup kontinuiranih aktivnosti  zasnovanih na dosezanju, dobrovoljnosti i uključivanju korisnika, pružanju usluga u terenskim uslovima, radi boljeg uvida u  potrebe, snage, teškoće i rizike korisnika.

Naš osnovni cilj je da zadovoljimo potrebe korisnika koje nisu obuhvaćene drugim uslugama,  te smanjenje rizika – direktnim dosezanjem korisnika odlaskom u vreme i na mesta na kojima se korisnik može zateći.

Tim Asocijacije Duga svoj rad bazira na radu u zajednici. Želimo da doprinesemo očuvanju života u socijalnom i zdravstvenom smislu i unapredimo uslove koji doprinose poboljšanju kvaliteta života, među pojedincima i grupama koje nisu lako dostupne socijalnim službama.

Osnovni ciljevi projekta su:

 • Uspostavljanje i/ili revizija autrič planova lokalnih zajednica.
 • Informisanje o mogućnostima autrič metode rada i razumevanje njegovog značaja.

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *