Asocijacija DUGA Blog

0

ZDRAVLJE PRE SVEGA!

Svetska zdravstvena organizacija je javno zdravlje definisala kao „veštinu i naučni pristup u sprečavanju bolesti, produžavanju životnog veka i promovisanju zdravlja putem organizovanih napora društva.“ Dobro zdravlje je od suštinskog značaja za održivi ekonomski...