Petina stomatologa ne prima HIV pozitivne

this web Helvetica, viagra dosage sans-serif; font-size: 14px; line-height: 22.390625px;”>Nemamo sterilizatore, site nismo dovoljno obu?eni, javite se za mesec dana, ili ?ak psovke, pretnje i uvrede… Izgovori su razni a cilj uvek isti, da HIV pozitivna osoba ne u?e u ordinaciju.

 

alt

Da bi dokazao diskriminaciju, ?urica Stankov iz AS Centra za osnaživanje osoba sa HIV-om prou?io je zakon i u saradnji sa Kancelarijom poverenice za ravnopravnost sproveo testiranje.

 

Ispitano je 275 privatnih stomatoloških ordinacija u kojima su ljudi koji žive sa HIV-om pokušali da zakažu pregled, uz otvoreno isticanje ?injenice da su nosioci virusa. Poverenica za ravnopravnost ve? je poslala 64 pritužbe ordinacijama koje su direktno ili indirektno odbile da ih prime.

Ve?ini slu?ajno odabranih doma?ih stomatologa otvoreno saopštavanje da osoba koja živi sa HIV-om želi pregled nije bio problem da zakažu termin. Jedna petina je to, me?utim, odbila da uradi. 

“Nama nije bio cilj, niti nam je sada cilj, da mi kaznimo te stomatologe, da podnesemo tužbu… Nama je cilj da ukažemo na problem i da oni promene ponašanje. Ako lekari budu promenili ponašanje i ne budu diskriminasali pacijente, onda ?e svaka osoba koja živi sa HIV-om , hepatitisom ili nekom drugom infekcijom biti hrabra i slobodna da otvoreno kaže svoj status”, objašnjava Stankov za B92. 

Rukavice, nao?are i sterilizacija deo su zaštite koju su stomatolozi dužni da koriste za svakog pacijenta. Na taj na?in štite i sebe i njih. Dr Marina Latkovi?, asistentkinja Stomatološkog fakulteta, deo je tima nastavnika i saradnika koji kontinuirao rade na edukacijii. 

“Stomatolog ne bi smeo da odbije pacijenta koji mu saopšti da je nosilac nekog virusa”, navodi dr Latkovi?. “Za stomatološku praksu je mnogo opasniji, da tako kažemo, hepatitis B i hepatitis C, iz prostog razloga što problem u stomatološkoj praksi ne predstvaljaju oni koji nam to saopšte nego pacijenti koji to nisu saopštili. A nisu nam saopštili iz razloga što i sami to ne znaju ili su doživeli odre?enu diskriminaciju.” 

Odbijanje da se bilo kome pruži zdravstvena usluga vre?a pacijenta i time se krši zakon. Poverenica za zaštitu ravnopravnosti Nevena Petruši? isti?e da osobe koje žive sa HIV-om, kao i svi drugi pacijenti, moraju da imaju mogu?nost da pod jednakim uslovima dobiju svaku zdravstvenu uslugu, uklju?uju?i i stomatološku. 

“Ne postoji nijedan izgovor da ordinacija koja ima dozvolu za rad i opremu ne pruži ovu vrstu usluge”, tvrdi Petruši?. 

Zadatak poverenice je da utvrdi da li je izvršena diskriminacija i ako jeste da je dokaže, odnosno da da mišljenje i preporuku da se sa lošom praksom prestane. Njena kancelarija obu?ila je ?etrdeset ?etiri ispitiva?a diskriminacije koji uveliko rade na terenu. 

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *