PODRŽI PROMENU! Potpiši APEL za ukidanje diskriminatornog sadržaja iz udžbenika

Podseti nadležno Ministarstvo i institucije na njihovu obavezu – da izmene i ukinu diskriminatorne sadržaje iz udžbenika za srednje škole!

Da li znaš da se u ?ak 18 slu?ajeva u 9 srednjoškolskih udžbenika iz biologije, order psihologije i medicine nalazi eksplictno diskriminatorni sadržaj ?ime se krše ne samo ljudska i manjinska prava ve? i Ustav i niz zakona Republike Srbije?

10828042_448924601926939_3258643146596520989_o

Uloguj se na http://www.diskriminacijaudzbenicima.org.rs

i tvoj email APEL ?e sti?i direktno na 30 adresa nadležnih institucija.

Poverenica za zaštitu ravnopravnosti je u toku 2011. godine, mind prema svojim ovlaš?enjima formirala radnu grupu za analizu nastavnih planova i programa i nastavnih materijala za osnovnu i srednju školu na osnovu kojih su 10.6.2011. godine date Preporuke Ministarstvu prosvete, nauke i tehnološkog razvoja RS, Nacionalnom prosvetnom savetu i Zavodu za unapre?enje kvaliteta vaspitanja i obrazovanja, a koje su se odnosile na uklanjanje diskriminatornih sadržaja iz nastavnih materijala i prakse i promovisanje tolerancije i poštovanja ljudskih prava.

Te preporuke do današnjeg dana nisu primenjene.

Iz tog razloga je Labris, uz podršku Ambasade Kraljevine Holandije, uradio ponovnu analizu srednjoškolskih udžbenika kako bi se uo?ilo da li je došlo do nekih izmena i kakvo je trenutno stanje kada je diskriminatorni sadržaj u pitanju.

Istraživanje se vršilo kroz kvalitativnu analizu sadržaja na uzorku od 26 udžbenika iz oblasti psihologije, biologije i oblasti medicine, a koji se koriste u školskoj 2013/2014 godini.

Ministarstvo Prosvete je potpisnik Strategije i Akcionog plana za primenu strategije prevencije i zaštite od diskriminacije za period od 2014. do 2018. godine i obavezao se da ispuni planirane aktivnosti – što do sada još uvek nije u?injeno.

ZAŠTO JE VAŽNO HITNO IZMENITI DISKRIMINATORNI SADRŽAJ:
•Krše se Ustav i zakoni Republike Srbije
•Sadržaj nije u skladu sa savremenim tokovima i saznanjima nauke
•Podržavaju se stereotipi i predrasude u društvu prema LGBT osobama i indirektno podsti?e nasilje i diskriminacija prema LGBT osobama
•Mladim LGBT osobama u osetljivom periodu odrastanja, u adolescenciji, nanosi se emotivna bol i socijalno se isklju?uju kao bolesni i socijalno devijantni. Na osnovu pokazatelja iz brojnih studija, mlade osobe, zbog odbijanja i nerazumevanja porodice i društva prema njihovoj istopolnoj seksualnoj orijentaciji tokom adolescencije su: 8,4 puta sklonije da pokušaju samoubistvo i 5,9 puta sklonije depresiji
•Otežava se rad profesorki/profesora koji rade u srednjim školama, a ?iji je zadatak rad na toleranciji i poštovanju razli?itosti kao in rad na prevenciji nasilja u školama

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *