DA LI STE ČULI ZA OUTREACH METOD RADA? EVO ŠTA ON PODRAZUMEVA!

„Rad na ulici“; „Ulični socijalni rad“, „Rad na uglu ulice“, „Mobilni tim“, „Terenski rad“, su neki od opisa koje koristimo za ovaj metod rada. Ipak, outreach nije jedna, pojedinačna usluga, već grupa usluga koja podrazumeva različite pristupe – od uspostavljanja konatkata do praktične obuke i pomoći. Ono što ga čini posebnim je to da on predstavlja radni metod baziran UNUTAR ciljane grupe i njene okoline.

Sama reč “outreach“ znači dostići, stići nekoga napolju, izvan nečeg, obično se misli izvan institucionalnih okvira. Kod nas se odomaćio posrbljeni strani izraz „autrič“ kako bi se izdvojio od drugih oblika rada koji isto tako mogu biti „rad na terenu“, ali i zbog činjenice da je širom sveta usvojen ovaj termin.
Tradicionalni modeli rada sa ljudima, u konvencionalnim institucionalnim okvirima podrazumevaju dovesti ljude u instituciju kako bi dobili informaciju, obično kroz grupni ili individualni rad. Ovakav pristup ima svoje prednosti, ali i brojne nedostatke.

  • Najznačajnija prepreke da, ove tradicionalne metode, budu dobro prihvaćene, su u tome što se ciljne grupe osećaju kao đaci koje treba podučiti, a ne kao osobe koje dosta znaju o problemu o kome je reč.
  • Edukacija se odvija u okvirima koji su dijametralno različiti od onoga što čini njihovo vlastito iskustvo u sredini u kojoj se rizici rađaju, postoje i upražnjavaju.
  • Terenski ili outreach rad informaciju stavlja u kulturalni kontekst, prevodi je na jezik koji pripadnici grupe koriste, daje joj humano lice i posledice, bazira ono što će reći na onome što ljudi već znaju, ne tretira ih kao slušaoce već kao dragocene nosioce promena.

Osim toga – ljudi ulaze u instituciju kao individue, sa vlastitim problemima i rizicima, dok outreach rad donosi informaciju na mesta gde se pripadnici grupa skupljaju, komuniciraju, dele zajednička iskustva i rizike. Dostići ljude unutar mreže koju su stvorili, oblika zajedničkog života koji su kreirali, pojava koje utiču na rizično ponašanje, velika je prednost terenskog ili outreach rada.

Po svojoj bazičnoj nameni kao strategija, rad na terenu, ima za cilj da u jednoj zajednici:

  1. Prevenira nastajanje ili produbljivanje socijalnih i zdravstvenih problema,
  2. Poveže korisnike sa institucijama,
  3. Osnaži korisnike da rešavaju svoje probleme i smanje rizike.

Pojednostavljeno, prvi i najzanačajniji cilj tog rada je:
«Nemoj ih čekati da dođu kod tebe, idi kod njih, dođi do njih, budi siguran da si ih video i da su oni videli tebe«.
Od 2018. godine uz podršku UNDP (Programa ujedinjenih nacija za međunarodni razvoj), Evropske komisije i Grada Šapca, Asocijacija DUGA je pilotirala ovaj program na teritoriji Šapca sa velikim uspehom. Trenutno Projekat „Autrič – pilotiranje programa dobre prakse u Valjevu“ je podržan u okviru projekta Platforma za odgovorno upravljanje javnim finansijama koji finansira Vlada Švedske, a sprovodi Program Ujedinjenih nacija za razvoj – UNDP Serbia.

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *