Akcija promocije dobrovoljnog i poverljivog savetovanja i testiranja na HIV u Šapcu

  • DSCF9062
  • Akcija testiranja na HIV u Šapcu
  • Akcija testiranja na HIV u Šapcu
  • Akcija testiranja na HIV u Šapcu
  • Akcija testiranja na HIV u Šapcu
  • Akcija testiranja na HIV u Šapcu
  • Akcija testiranja na HIV u Šapcu
  • Akcija testiranja na HIV u Šapcu
  • Akcija testiranja na HIV u Šapcu
  • Akcija testiranja na HIV U Šapcu

Asocijacija Duga je 21. februara 2015. godine u saradnji sa Zavodom za javno zdravlje Šabac i Gradskom upravom grada Šapca, visit web organizovala uli?nu akciju promocije dobrovoljnog i poverljivog savetovanja i testiranja na HIV.
Akcija je realizovana u centru grada u terminu od 13 do 15 ?asova i za to vreme je testirano 14 osoba.

Veoma smo zadovoljni što smo nastavili da radimo ovaj važan posao, iako je vise od 90% aktivnosti na prevenciji HIV/AIDS-a i polno prenosivih infekcija na teritoriji Srbije potpuno prestalo, odlaskom Globalnog Fonda.

Uz podršku grada Šapca i opština; Trstenik, Arilje, Tutin i Raška uspeli smo da održimo naše preventivne aktivnosti. O?ekujemo da nas ove godine podrže i drugi gradovi i opštine.

Tako?e sredstvima Ambasade Kraljevine Holandije, pilotiramo zdravstveno/socijalnu uslugu, kroz outreach(terenske) aktivnosti, u sklopu koje se tako?e realizuje i program prevencije HIV/AIDS-a i polno prenosivih infekcija.

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *