Prvi preventivni lek protiv HIV-a

Stru?ni odbor je preporu?io ameri?koj Upravi za kontrolu prehrambenih i farmaceutskih proizvoda (FDA) dozvolu upotrebe “truvade” ameri?ke firme “Giled sajensiz” – GS (Gilead Sciences) kao prve preventivne terapije protiv HIV-a, story objavio je danas list “Parizjen”.

alt

 

To je preporu?eno uprkos sumnjama odre?enih udruženja da ona ne izazove rizi?nija ponašanja vezana za polne odnose.

FDA, online koja nije obavezna, ali naj?eš?e prihvata preporuke Odbora, treba da donese odluku do 15. juna, izjavio je jedan od portparola FDA.

“Truvada”, koja predstavlja kombinaciju dva antivirusna leka, ve? se prepisuje osobama zaraženim HIV-om, izaziva?em side.

Ona košta izme?u 12.000 i 14.000 dolara za godinu dana.

Preventivno dejstvo “truvade” utvr?eno je tokom velikog klini?kog ispitivanja sprovedenog od jula 2007. godine do decembra 2009. godine u šest zemalja, me?u njima su bili Brazil, Južnoafri?ka republika i SAD, kada je njome smanjena za 44 odsto opasnost od zaraze kod muškaraca homoseksualaca koji su koristili i prezervative.

Drugo istraživanje je pokazalo da “truvada” smanjuje opasnost od zaraze i do 75 odsto kod heteroseksualnih parova kod kojih je jedan od partnera seropozitivan.

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *