Psihosocijalna podrška

Svim d?nim? od ponedeljka do cetvrtka u periodu od 10:00 do 16:00 ??s?, možeš se prij?viti n? info telefon ili kod dežurne osobe u centru i po z?k?ziv?nju psihij?t?r edukov?n z? r?d s? MSM/LGBT osob?m? pruži?e ti usluge psihosocij?lne podrške. Po potrebi uputi?e te n? specij?liste koje smo edukov?li z? r?d s? MSM/LGBT osob?m?.

alt

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *