Rezultati projekta „AUTRIČ“

Kroz rad na terenu i u komunikaciji sa korisnicima, posredovali smo, zagovarali, učili korisnike veštinama samoefikasnosti i samopouzdanja, savetovali i pružali podršku na svakom koraku….. Potrudili smo se da stignemo do onih do kojih je teško stići, koji su nedostupni tradicionalnim metodama rada.

Na konferenciji povodom završetka projekta „Autrič – pilotiranje programa dobre prakse u Valjevu“, medijima u Gradskoj kući smo predstavili rezultate ovog devetomesečnog projekta. U toku projekta za primenu autrič metoda rada u Valjevu je edukovano 20 osoba, a pilotiran je i na akreditaciju predat i napredni trening za autrič radnike. Dosegli smo ukupno 272 osobe iz 7 ranjivih društvenih populacija i pružili im 642 usluge, što je za oko 30% više od očekivanih rezultata. Oko 60% osoba koje su u toku pilotiranja autrič metoda rada dosegnute na terenu i koje imaju potrebe za uslugama socijalne zaštite nisu bile na evidenciji sistema socijalne zaštite, što govori o uspešnosti ovog metoda rada u dosezanju najranjivijih osoba u našem društvu.

Naš autrič tim svoj rad bazira na radu u zajednici. Želimo da doprinesemo očuvanju života u socijalnom i zdravstvenom smislu i smanjimo rizike koji doprinose smanjenju kvaliteta života, i to među pojedincima i grupama koje nisu lako dostupne socijalnim službama.

Sve informacije kojima raspolažemo stavljamo u kulturni kontekst, prevodimo ih na jezik koji pripadnici ranjivih grupa koriste, dajemo im humano lice, sagledavamo posledice, želimo da ih čujemo i razumemo.

Projekat „Autrič – pilotiranje programa dobre prakse u Valjevu“ je podržan u okviru projekta Platforma za odgovorno upravljanje javnim finansijama koji finansira Vlada Švedske, a sprovodi Program Ujedinjenih nacija za razvoj – UNDP Serbia.

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *