Sa HIV-om veća smrtnost od infarkta

Osobe zaražene HIV-om izložene su ?etiri puta ve?oj opasnosti da umru od sr?anog napada nego ostali ljudi, pokazali su rezultati ameri?kog istraživanja.

alt

Zato je neophodno imati u vidu tu potencijalnu opasnost kod pacijenata zaraženih HIV-om, objavljeno je na sajtu “express.fr”.

Tokom istraživanja, objavljenog u ameri?kom nau?nom ?asopisu JACC (Journal of the American College of Cardiology), ispitani su slu?ajevi 2.860 seropozitivnih osoba o ?ijim okolnostima smrti tokom 10 godina je detaljnu evidenciju vodila klinika u San Francisku specijalizovana za le?enje side – “San Francisco General Hospital’s Ward 86”. .

Istraživanje je pokazalo da je u periodu od 2000. godine do 2009. godine 15 odsto pacijenata preminulo od nekog od oboljenja vezanog za sr?ani poreme?aj.

Unutar te grupe, 86 odsto osoba je preminulo od iznenadnog sr?anog napada, što je ?etiri puta više od ostatka stanovništva San Franciska. U istraživanju su uzeti u obzir demografski faktori, kao i godište i poreklo pacijenata.

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *