SAD: Istorijska odluka za gej populaciju

cheapest Helvetica, sans-serif; font-size: 14px; line-height: 22.390625px;”>Vrhovni sud Sjedinjenih Ameri?kih Država odbacio je DOMA (Defense Of Marriage Act) federalni akt koji definiše brak jedino kao instituciju muškarca i žene, iako su mnoge države zvani?no priznale istopolne brakove, kao neustavan – sa pet glasova za i ?etiri protiv.

alt
 
Federalni slu?aj ticao se DOMA akta, koji ograni?ava definiciju braka kao vezu isklju?ivo izme?u muškarca i žene za svrhe dobijanja federalnih povlastica kao što su poreski odbici za ven?ane parove suprotnog pola. Ove povlastice me?utim, nisu dostupne legalno ven?anim parovima istog pola po zakonima odre?enih država pošto su ti zakoni u suprotnosti sa federalnim aktom. 

“Ovaj akt pokušava da uskrati zaštitu i tretira osobe istog pola koje žive u braku kao manje vredne od drugih. Ovaj federalni akt je u suprotnosti sa petim amandmanom”, stoji u saopštenju suda. 

Predsednik Bil Klinton pretvorio je ovaj akt u zakon 1996. godine nakon što je prošao kongres sa svega 81 glasom protiv i 535 glasova za njegovo donošenje. 
Klinton je me?utim nedavno izjavio da se od tada puno toga promenilo i pozvao je na njegovo odbacivanje. 
Edi Vindsor je tužila federalnu vladu nakon što joj je odbijen povra?aj novca koji je pla?ala u okviru poreza na zemljište nakon smrti njene partnerke Tee Spajer 2009. godine iako je njen brak bio priznat od države Njujork – ali nije bio priznat od strane federalnih vlasti. 
Ona je tužila federalne vlasti i tražila povra?aj poreza u iznosu od 363.000 dolara. 
U SAD, 12 država i Distrikt Kolumbija priznaju istopolne brakove, ali oko 30 njih priznaje brak samo kao zakonsku zajednicu muškarca i žene.

Ameri?ki predsednik Barak Obama pozdravio je današnju odluku Vrhovnog suda SAD kojom je poništen zakon o braku gde se o toj instituciji govori kao o zajednici muškarca i žene, za koji je rekao da je bio “diskriminacija zašti?ena zakonom”. 

“On je tretirao zakljubljene, predane gej parove i lezbejke kao odvojenu i nižu klasu ljudi”, naveo je Obama u saopštenju, dodaju?i: “Vrhovni sud je ispravio pogrešno i naša žemlje ?e sada biti bolja”. 
Ispred zgrade Vrhovnog suda su se okupile pristalice istopolnih brakova koji su pozdravili odluku uzvikuju?i “Hvala vam”. Obama je danas telefonom ?estitao advokatima koji su pokrenuli proces pred Vrhovnim sudom. 
Obama je rekao da je izneo uputstva ministru pravde Eriku Holderu da sara?uje s drugima u vladi kako bi se obezbedilo da federalni zakoni odražavaju odluku suda. 
Predsednik SAD je rekao da se današnjom odlukom Vrhovnog suda ništa ne menja u tome kako verske institucije definišu brak.
Odlukom Vrhovnog suda omogu?eno je da homseksualni parovi ?iji brak dopušta 12 od ukupno 50 država SAD, kao i oblast grada Vašington, imaju iste beneficije na federalnom nivou kao i ven?ani heteroseksualni parovi. To su prava iz oblasti poreza, zdravstvene zaštite i penzija. 
Agencija AP ocenjuje da je danas odlukama Vrhovnog suda izvojevana “zna?ajna, ali i nepotpuna pobeda za prava homoseksualaca”. 
Presuda Vrhovnog suda ne zna?i da ?e sada gej brakovi biti dopušteni u svim saveznim državama. Ta odluka, navodi AP, dogodila se na zamahu pokreta za prava homoseksualaca u SAD – došlo je do promene u javnom mnenju, 12 država dozvoljava gej brakove koje podržava i predsednik Obama. 
Vrhovni sud SAD danas je zapravo doneo dve odluke, pri ?emu je u obe pet sudija glasalo “za” dok je ?etiri bilo protiv. 
U jednoj odluci, sud je poništio odredbe federalog Zakona o odbrani braka koje su spre?avale ven?ane gej brakove da imaju beneficije, povezane s porezom, zdravljem i penzijiama, a koje su uglavnom dostupne heteroseksualnim brakovima. 
Drugi slu?aj je bila tehni?ka pravna presuda koja se ne bavi samim istopolnim brakovima. Sudsko ve?e je ostavilo na snazi odluku nižeg suda kojom se obara kalifornijska zabrana gej brakova. Vrhovni sud je ustanovio da zastupnici zabrane nisu imali pravo da se žale na odluku.

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *