SAD štiti gejeve i van zemlje

Ameri?ka administracija javno je saopštila da planira da se bori protiv diskriminacije pripadnika homoseksualne populacije u inostranstvu, prescription koriste?i stranu pomo? i diplomatiju kako bi podstakla reforme.

alt

Ovo je prvi put da ameri?ka vlada najavljuje sveobuhvatnu strategiju borbe protiv kršenja prava na osnovu seksualne orjentacije i rodnog identiteta van zemlje.

Ameri?ki predsednik Barak Obama, view u memorandumu vladinim agencijama, treatment i državna sekretarka Hilari Klinton, u govoru pred Komitetom UN za ljudska

prava u Ženevi, osudili su ju?e diskriminaciju homoseksualaca, isti?u?i da je jednako opho?enje prema gej, lezbijskim i transrodnim osobama jedan od ciljeva ameri?ke spoljne politike.

Obama je vladinim agencijama naložio da to imaju u vidu kada budu donosile odluke o dodeljivanju pomo?i i azila, a sli?ne mere ve? postoje u pogledu rodne ravnopravnosti i etni?kog nasilja.

Na skupu kojem se Klintonova obratila bili su i predstavnici zemalja u kojima se homoseksualnost kažnjava zakonom, kao što su Saudijska Arabija i Avganistan, a nakon njenog govora salu su žurno napustili mnogi ambasadori, javio je AP.

Aktivisti za ljudska prava pozdravili su ovu inicijativu Vašingtona kao izuzetno važan korak koji bi, kako su upozorili, mogao da dovede do neželjenih posledica ukoliko se ne sprovede obazrivo i ne uzme u obzir razli?itost izazova sa kojima se pripadnici ove populacije suo?avaju u razli?itim zemljama.

Ameri?ka agencija piše da se prva strategija vlade SAD u borbi za zaštitu prava homoseksualaca u inostranstvu tuma?i i kao nastojanje Obamine administracije da iza?e u susret ovoj populaciji pred izbore 2012. godine.

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *