Smernice za rad sa seksualnim manjinama u sistemu socijalne zaštite

Konferencija za novinare Kancelarije za ljudska i manjinska prava u saradnji sa Asocijacijom Duga – Predstavljanje sprovo?enja programa „Smernice za rad sa seksualnim manjinama u sistemu socijalne zaštite“.

28.10.2013. | Vreme: 12:00 | Terazije 3, II sprat, Velika sala Medija centra.

alt

 

Kancelarija za ljudska i manjinska prava u saradnji sa Asocijacijom DUGA organizuje predstavljanje važnosti i rezultata obuka zaposlenih u svim centrima za socijalni rad širom Srbije, za adekvatno postupanje sa LGBT osobama i ?lanovima njihovih porodica, u skladu sa programom ,,Smernice za rad sa seksualnim manjinama u sistemu socijalne zaštite“

 

Svrha treninga koji su realizovani u Kruševcu, Jagodini, ?a?ku, Nišu, Prokuplju, Vranju, Požarevcu, Kragujevcu, Pan?evu, Novom Sadu, Zrenjaninu, Subotici, Beogradu i kojima je, do sada, obuhva?ena 301 osoba iz 108 centara za socijalni rad, je sticanje znanja i veština stru?nih radnika za adekvatno postupanje sa LGBT osobama i ?lanovima njihovih porodica u cilju uspešne socijalne inkluzije i unapre?ivanja njihovog položaja.

Govore:

  • Suzana Paunovi?, direktorka Kancelarije za ljudska i manjinska prava
  • Brankica Jankovi?, državna sekretarka, Ministarstvo rada, zapošljavanja i socijalne politike
  • Antje Rothemund, šefica Kancelarije Saveta Evrope u Beogradu
  • James Moor, prvi sekretar za politi?ka pitanja, Britanska ambasada u Beogradu
  • Aleksandar Prica, predsednik Upravnog odbora Asocijacije Duga

 

Agenda doga?aja (pdf)

(Medija centar)

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *