Srbija i ove godine podržala globalnu akciju „Sat za našu planetu“

WWF, order svetska nevladina organizacija za zaštitu prirode, sales sedmu godinu organizuje „Sat za našu planetu“, najve?u svetsku volontersku akciju za o?uvanje naše planete, te poziva gra?ane i organizacije da se pridruže akciji 23. marta u 20:30 sati i isklju?e svetla na jedan sat.

alt

WWF poziva gradona?elnike gradova u Srbiji da isklju?e svetla na glavnim gradskim znamenitostima, a ministre da se obavežu poja?ati politike zaštite životne sredine

Od 2007. godine, kada je 2,2 miliona ljudi u?estvovalo u prvom „Satu za našu planetu“, održanom samo u Sidneju, akcija se masovno proširila na više od 7000 gradova i mesta u 152 zemlje sa stotinama miliona u?esnika na svih sedam kontinenata. U Srbiji se prošle godine u akciju uklju?ilo preko 40 gradova i opština.

„Sat za našu planetu oduvek je bio više od same kampanje isklju?ivanja svetla. Prvi put možemo videti konkretne i izuzetne rezultate kampanje, koji vode ka postizanju naše dugoro?ne vizije“, rekao je Andi Ridli, izvršni direktor i suosniva? „Sata za našu planetu“, najavljuju?i akciju na konferenciji za novinare u ?etvrtak, 28. februara u Singapuru. „Nakon 120.000 prikupljenih glasova u kampanji prošle godine, ruski parlament usvojio je dugo o?ekivani Zakon o zaštiti mora od zaga?enja naftom,“ dodao je Ridli i nastavlja: „U Rusiji je cilj ovogodišnje kampanje prikupiti više od 100.000 potpisa gra?ana za izmene i dopune sadašnjeg Zakona o šumama. Ovaj zakon treba da zabrani se?u šuma za potrebe industrije na podru?ju skoro dvostruko ve?eg od Francuske.“

Ovogodišnja akcija temelji se na kampanji „Ja ho?u! A ti?“, kojom se brojni stanovnici sveta obavezuju šta ?e uraditi za spas planete. Evropski komesar za životnu sredinu Janez Poto?nik ve? je dao svoj ovogodišnji izazov u kome obe?ava da ?e pevati pred 1000 ljudi ako isti broj ljudi nedelju dana ne vozi automobil.

WWF poziva javne li?nosti da izazovu gra?ane Srbija svojim obe?anjima i tako pripomognu održivim akcijama i politikama na podru?ju zaštite životne sredine. Dodatno WWF poziva gradona?elnike gradova i predsednike opština u Srbiji da se pridruže akciji i isklju?e svetla na znamenitostima u svojim mestima.

Radio reklamu i TV spot u trajanju od 30 sekundi na srpskom jeziku možete da preuzmete na:
wwf.panda.org/sr/sat_za_nasu_planetu_2013/materijali/

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *