Studija ukazuje na to da meditacija svesnosti usporava razvoj HIV-a

CD4+ T limfociti ili jednostavnije CD4 T stanice su „mozak“ našeg imunosnog sastava i koordiniraju njime kada je naše teelo napadnuto. Te stanice napada HIV; razorni virus koji uzrokuje AIDS i kojim je zaraženo oko 40 miliona ljudi u svietu. Virus polagano uništava CD4 T stanice i tako oslabljuje naš imunološki sastav.

alt

there 0, 0); background-color: rgb(255, 255, 255); text-align: left; text-decoration: none; border: medium none;” />

Ali imunosni sastav pacijenata sa HIV-om ili AIDS-om je suo?en sa još jednim neprijateljem – stresom, koji ubrzava propadanje CD4 T stanica. Istraživa?i sa UCLA sveu?ilišta su objavili da je praktikovanje meditacije svesti zaustavilo propadanje CD4 T stanica kod pacijenata s HIV-om koji su bili pod stresom i na taj na?in usporila razvoj bolesti.

Meditacija svesti uklju?uje otvorenu i usredoto?enu svest i pažnju koja je posve?ena sadašnjem trenutku i kojom se izbegava razmišljanje o prošlosti i briga za budu?nost. Ova meditacija smanjuje stres i ima dobrotvorno delovanje na pacijente s raznim problemima.

„Ova je studija prva ukazala na to da meditacija svesti za smanjenje stresa može imati izravan uticaj na usporavanje razvoja HIV-a“, rekao je glavni autor studije i naicni istraživa? na odseku za psihoneuroimunologiju pri sveu?ilištu UCLA, David Creswell. „Program svesti je tretman koji se provodi u grupama i ne uklju?uje visoke troškove i u slu?aju da uspemo ponoviti prve rezultate na ve?em uzorku, ovaj ?e se trening mo?i koristiti kao mo?ni dodatak lekovima u borbi protiv HIV-a.“

 

Creswell i njegovi kolege su proveli osmodnevni trening meditacije svesti za smanjenje stresa i uporedili dobijene rezultate sa rezultatima dobijenim na jednodnevnom kontrolnom seminaru o meditaciji. Testiranje je provedeno na uzorku od 48 odraslih i etni?ki raznolikih osoba iz Los Angelesa koji su zaraženi HIV-om i pod velikim su stresom. Kod sudionika osmotjednog programa nije došlo do gubitka CD4 T stanica, što ukazuje na to da je meditacija spre?ila njihovo propadanje, ali kod kontrolne skupine koja je samo odslušala seminar o meditaciji došlo je do zna?ajnog smanjenja broja CD4 T stanica u razdoblju trajanja studije. Takvo smanjenje je karakteristi?no kod oboljelih od HIV-a.

Creswell je tako?er pronašao poveznicu izme?u broja stanica i redovnog poha?anja satova meditacije. „ Što su redovnije prisustvovali satovima meditacije, to je broj CD4 T stanica bio ve?i na kraju studije“, rekao je.

Dokazi koji govore u korist raznih programa za borbu protiv stresa sve su brojniji. Meditacija svesti je u zadnjih desetak godina doživela procvat na Zapadu i pokazala se vrlo korisnom u borbi protiv raznih bolesti, pa tako i HIV-a.

Izvor: University of California, Los Angeles

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *