UČEŠĆE NA FORUMU – Community Resilience

U okviru dvodnevnog EU TACSO  Community Ressiliance Foruma koji se održao u Beogradu od 20-21. oktobra, naš programski koordinator, Milos Perić, predstavio je primere dobre prakse podrške ugroženim grupama u kriznim situacijama, u okviru paralelne sesije “Vulnerability in the time of crisis”.

Projekat “Zajedno za aktivno građansko društvo – ACT“ finansira Vlada Švajcarske, kroz Švajcarsku agenciju za razvoj i saradnju (SDC), a sprovode švajcarska nevladina organizacija HELVETAS Swiss Intercooperation i Udruženje građana za demokratiju i građansko obrazovanje „Građanske inicijative“.

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *