Uručena zahvalnica Savetu Evrope u Beogradu

3554_rainbow.

Povodom desetogodišnjice rada Asocijacije Duga, viagra sale Aleksandar Prica, medical predsednik upravnog odbora, uru?io zahvalnicu Timu Kartrajtu, šefu Kancelarije Saveta Evrope u Beogradu, u znak zahvalnosti za podršku koju Kancelarija pruža Asocijaciji Duga.

U saradnji sa Kancelarijom Saveta Evrope u Beogradu, Asocijacija Duga je bila uklju?ena u projekat “Živa biblioteka u Srbiji“, kao i LGBT projekat Saveta Evrope.

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *