Važna uloga organizacija civilnog društva u unapređivanju položaja ranjivih grupa stanovništva

 

medications Helvetica, sans-serif;”> Beograd, 22. maj 2013. godine – Kancelarija za ljudska i manjinska prava Vlade Republike Srbije saopštila je da je 21. maja u Palati Srbija u Beogradu, održana konferencija ,,Perspektive saradnje organizacija civilnog društva i lokalnih samouprava“, u organizaciji Asocijacije Duga u saradnji sa Kancelarijom za ljudska i manjinska prava, a uz podršku Ambasade SAD u Srbiji.
 
alt


U saopštenju se navodi da su na konferenciji u?estvovali predstavnici 59 jedinica lokalne samouprave u kojima Asocijacija Duga sprovodi svoje aktivnosti, predstavnici Ministarstva zdravlja Vlade Republike Srbije, Ambasade SAD, Ameri?kog saveta za me?unarodno obrazovanje, Svetske zdravstvene organizacije, Instituta za održive zajednice, Balkanskog fonda za lokalne inicijative i Crvenog krsta Srbije. 

Direktor Kancelarije za ljudska i manjinska prava Suzana Paunovi? je na konferenciji govorila o metodologiji i samom procesu pripreme Strategije borbe protiv diskriminacije Republike Srbije, o glavnim segmentima strategije, kao i o mogu?nostima i modalitetima uspešnog sprovo?enja strategije na lokalnom nivou, izme?u ostalog, putem aktivne saradnje organizacija civilnog društva i lokalnih vlasti. 

Paunovi? je istakla uspešnu dugogodišnju saradnju sa Asocijacijom Duga i važnu ulogu koju ona i druge organizacije civilnog društva imaju u borbi protiv diskriminacije i promociji tolerancije, kao i u procesu unapre?ivanja položaja ranjivih grupa stanovništva. 

Kao posebno zna?ajnu, Paunovi? je istakla ulogu organizacija civilnog društva procesu pripreme Strategije borbe protiv diskriminacije koja se ogleda u tome što su tokom pripreme u tematskim grupama izneli svoja neposredna iskustva sa terena u radu sa osobama koje pripadaju osetljivim grupama stanovništva, kao i sa žrtvama diskriminacije i uzevši u obzir realno stanje ljudskih i manjinskih prava i situaciju na terenu predložili mere ?ija primena treba da dovede do spre?avanja diskriminacije, odnosno do unapre?ivanja položaja osoba koje spadaju u 9 osetljivih društvenih grupa.

 

Izvor Vlada Republike Srbije

 
 
 

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *