Zabranjuju se reči muž i žena

Britanci ukidaju izraze muž i žena. U sklopu reformi koje je premijer Dejvid Kameron obe?ao prošle godine, information pills a koje za cilj imaju legalizaciju istopolnih brakova, sickness iz zvani?nih dokumenata bi?e izba?ene re?i „muž“ i „žena“, a umesto njih ?e stajati neutralni termini poput „supružnik“ ili „partner“, piše „Dejli mejl“.

alt

Iz ceremonije gra?anskog ven?anja trebalo bi da budu izba?ene sve fraze koje upu?uju na to da se na ve?nu vernost jedno drugo zaklinju mladoženja i nevesta. Umesto dosadašnjih termina “moj ven?ani suprug/žena”, ubudu?e ?e stajati “moj ven?ani partner”.

„Vatra homofobije“

Kako prenosi britanski dnevnik, radna grupa koja radi na nacrtu reforme smatra da je ispravno da u ven?anom listu budu navedena samo imena dvoje partnera, odnosno supružnika. Prema re?ima britanske ministarke za jednakost Lin Fiterston, bra?na zajednica mora da bude omogu?ena svima.

“Ako istopolni parovi žele da se zakunu na ve?nu ljubav, to mora da im bude omogu?eno. Brak je proslava ljubavi i svi treba da imaju podjednaka prava”, rekla je Fiterstonova, koja je apelovala na verske vo?e u Britaniji da nakon predloga reformi „ne raspaljuju vatru homofobije“.

Sve državne institucije, firme i kompanije mora?e da promene svoje baze podataka i ubace nove izraze. Ta promena zahteva?e ogromne troškove, koji se mere u milionima funti.

Ukidanjem termina “nevesta” i “mladoženja”, vlast u Britaniji samo nastavlja sa sprovo?enjem reformi kojima bi se legalizovali istopolni brakovi. Naime, krajem prošle godine nadležni su predložili da se u pasošima ukinu re?i „majka“ i „otac“, a umesto njih uvede „roditelj 1“ i „roditelj 2“.

Zamenom tradicionalnih re?i ostvarena je velika pobeda grupe „Stounvol“, koja se bori za prava istopolnih parova. Ameri?ki Stejt department ranije je pokušao da uradi isto to, ali je naknadno odlu?io da to, ipak, nije pametno. Ina?e, pitanje polova postaje sve popularnija tema u svetu.

On i ona

Prošle godine je jedno obdanište u Švedskoj dospelo u žižu javnosti jer je njihova administrativna služba odlu?ila da zabrani re?i „on“ i „ona“. Evropski parlament izdao je 2001. brošuru u kojoj preporu?uje da se ne koriste re?i „gospo?ica“ i „gospo?a“ jer predstavljaju diskriminaciju žena. Za utehu homofobi?nim Britancima, tradicionalni brak kao zajednica muškarca i žene i dalje ?e postojati kao kategorija, ali pod posebnim terminom – verski brak. Protivnici „reformi“ smatraju da one mogu da proizvedu kontaefekat i da dovedu do otvorenih sukoba i napada na pripadnike gej i lezbejske populacije.

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *