HIV i PPI (polno prenosive infekcije)

HIV je skra?enica za virus humane imunodeficijencije (Human Immunodeficiency Virus) koji je uzro?nik HIV infekcije, odnosno side ili AIDS-a.

AIDS ili sida predstavlja sindrom ste?enog gubitka imuniteta i ujedno je poslednji i najteži stadijum HIV infekcije.

Polno prenosive infekcije (PPI) ili seksualno prenosive infekcije su bolesti koje se, ako ne uvek, onda naj?eš?e prenose seksualnim kontaktom.

Više informacija o HIV-u mozete na?i na ovom linku.

Vise informacija o genitalnom herpesu možete na?i na ovom linku.

Vise informacija o hlamidijazi možete na?i na ovom linku.

Vise informacija o sifilisu možete na?i na ovom linku.

Vise informacija o gonoreji možete na?i na ovom linku.

Vise informacija o mestima gde se moze savetovati i testirati na HIV u zdravstvenim ustanovama možete prona?i na ovom linku