Category: Vesti

alt 0

Sa HIV-om veća smrtnost od infarkta

Osobe zaražene HIV-om izložene su ?etiri puta ve?oj opasnosti da umru od sr?anog napada nego ostali ljudi, pokazali su rezultati ameri?kog istraživanja. Zato je neophodno imati u vidu tu potencijalnu opasnost kod pacijenata zaraženih...

alt 0

Prvi preventivni lek protiv HIV-a

Stru?ni odbor je preporu?io ameri?koj Upravi za kontrolu prehrambenih i farmaceutskih proizvoda (FDA) dozvolu upotrebe “truvade” ameri?ke firme “Giled sajensiz” – GS (Gilead Sciences) kao prve preventivne terapije protiv HIV-a, story objavio je danas...

alt 0

Zašto su muškarci homofobi?

Ve?ini muškaraca je teško da shvate koncept homoseksualizma izme?u dva muškarca. Neki ih mrze, medical a drugi se uko?e kada stoje pored jednog od njih. Zašto je homofobija tako velika stvar kod mnogih pripadnika...

alt 0

Deca u LGBT porodicama

Veliki broj dece živi sa LGBT roditeljima u zemljama širom sveta. Raširena je zabluda da ove porodice postoje samo u zemljama u kojima je dozvoljeno usvajanje LGBT parovima, information pills jer su ove porodice...

alt 0

Centri za socijalni rad i LGBT populacija

Krajem prošle godine Asocijacija DUGA uz finansijsku podršku Ministarstva za ljudska i manjinska prava, državnu upravu i lokalnu samoupravu realizovala je pilot projekat „Tolerancija, osnova stabilne porodice“. Osnovni cilj projekta bio je senzibilizacija osoblja...

alt 0

Zabranjuju se reči muž i žena

Britanci ukidaju izraze muž i žena. U sklopu reformi koje je premijer Dejvid Kameron obe?ao prošle godine, information pills a koje za cilj imaju legalizaciju istopolnih brakova, sickness iz zvani?nih dokumenata bi?e izba?ene re?i...

alt 0

Određen datum drugog Split Pridea!

Na danas održanoj konferenciji za novinare, there organizatori splitskog Pridea potvrdili su datum održavanja drugog Split Pridea. Ovogodišnji Split Pride održa?e se u subotu 9. juna 2012. godine s po?etkom u 14 sati. Aktivnosti...

alt 0

Feminizam i feminizmi

Feminizam bi se najsažetije mogao definisati kao skup ideologija i pokreta koji zagovaraju politi?ku, unhealthy društvenu i ekonomsku jednakost žena s muškarcima. Dobro su poznata njegova tri talasa – devetnaestostogodišnja nastojanja sufražetkinja da žene...