Izlečena beba rođena sa HIV-om?

Beba ro?ena sa virusom HIV u SAD po svemu sude?i je potpuno izle?ena ranim tretmanom standardnim lekovima, sale tvrde nau?nici iz SAD.U slu?aju koji bi mogao da bude prekretnica u borbi sa virusom, lekari su rano primenili dostupne lekove i sada dvoipogodišnja devoj?ica iz Misisipija nema znake infekcije, iako ve? oko godinu dana ne prima terapiju, prenosi BBC.

alt

U slu?aju da tako ostane, to ?e biti tek drugi slu?aj u istoriji da je neko pobedio HIV.

“Ovo je potvrda da HIV može potencijalno biti izle?en kod novoro?en?adi”, rekla je doktorka Debra Perso, virusolog iz bolnice “Džon Hopkins” Univerziteta u Baltimoru koja je predstavila rezultate.

Nau?nici su saopštili da je neophodno sprovesti još testiranja i videti da li bi ovakvo le?enje imalo uspeha i na ostaloj deci, ali su naveli i da je ovo ogroman korak ka pronalaženju leka za decu ro?enu sa HIV-om.

Tim lekara je devoj?ici ro?enoj u jednoj ruralnoj bolnici dala koktel od tri uobi?ajena, široko dostupna leka za borbu protiv HIV-a samo 30 sati nakon ro?enja.

Terapija je nastavljena, a po svemu sude?i, HIV je “izba?en” iz njene krvi pre nego što je uspeo da formira “rezervoare” u njenom telu.

“Ovo bismo mogli da nazovemo najbliže leku što smo ikada videli, a možda bismo mogli da ga nazovemo i lekom”, rekao je doktor Entoni Fau?i iz ameri?kog Nacionalnog instituta za zdravlje, koji je imao uvid u istraživanje.

Lekari, me?utim, isti?u da se radi o “funkcionalnom,” a ne potpunom izle?enju, što je važna razlika, jer virus kod bebe nije totalno iskorenjen, ali je smanjen na toliko mali nivo da organizam može da ga kontroliše bez potrebe za standardnom terapijom lekovima.

Ono što istraživa?i zovu uspavanim ?elijama inficiranim HIV-om ?esto se ponovo aktiviraju u roku od nekoliko nedelja posle prekidanja antivirusne terapije, pa zaražene osobe moraju da piju lekove do kraja života da bolest ne bi napredovala.

“Brza antivirusna terapija kod novoro?en?adi koja po?ne nekoliko dana posle inficiranja može pomo?i bebi da se izbori sa virusom bez le?enja do kraja života spre?avanjem formiranja uspavanih inficiranih ?elija” dodaje dr Perso.

Lekari su samo još u jednom slu?aju u istoriji saopštili da je neko izle?en od HIV-a, ali se ova beba umnogome razlikuje od ?uvenog “berlinskog pacijenta” Timotija Reja Brauna. Njegova infekcija je suzbijena 2007. godine teškom terapijom koja se primenjuje protiv leukemije, ?ime mu je skoro potpuno uništen i imuni sistem.

Za razliku od skupe terapije koja je primenjena u slu?aju “berlinskog pacijenta”, beba iz Misisipija je le?ena jeftinim i široko dostupnim lekovima.

HIV je na bebu prenela zaražena majka prilikom poro?aja, a njeno le?enje terapijskim dozama antivirusnih lekova je po?elo još pre nego što su stigli rezultati njenog testa na HIV koji je bio pozitivan.

Uobi?ajena procedura je da se rizi?nim novoro?enim bebama daju male doze antivirusnih lekova dok rezultati testa na HIV ne stignu, a tada bebe ve? ima šest nedelja.

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *