Vašington glasao za gej brakove

 

Predstavni?ki dom je glasao za usvajanje zakona o legalizaciji homoseksualnoh brakova u državi Vašington, patient pa se ona našla korak bliže tome da postane sedma ameri?ka savezna država koja predvi?a mogu?nost sklapanja brakova me?u osobama istog pola.

alt

Za ovaj zakon je u Predstavni?kom dobu glasalo 55 poslanika, viagra buy a 43 protiv. Nedelju dana ranije Senat je usvojio zakon sa 28 glasova za i 21 protiv.

Zakon je podržalo i nekoliko velikih kompanija sa sedištem u Vašingtonu, u kojima je zaposleno više desetina hiljada ljudi, uklju?uju?i “Majkrosoft”, “Amazon” i

“Starbaks”.

Demokratska guvernerka Vašingtona Kristin Gregor izjavila je da jedva ?eka da stavi svoj potpis na zakon kojim ?e biti okon?ana era diskriminacije, iako su protivnici zakona, na ?ijem ?elu su verski konzervativci, rekli da ?e tražiti njegovo povla?enje.

Sklapanje homoseksualnih brakova je do sada priznato u šest ameri?kih država – Njujorku, Masa?usetsu, Konketikatu, Vermontu, Nju Hempširu i Ajovi, kao i u distriktu Kolumbija.

Pristalice se zalažu za uvo?enje sli?nih zakona u Merilendu i Nju Džersiju.

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *