Stvorena vakcina za prevenciju HIV-a

 

drugs 100, purchase 100); font-family: Arial, visit this Helvetica, sans-serif; font-size: 12px; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; line-height: 18px; orphans: 2; text-align: -webkit-auto; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: 2; word-spacing: 0px; -webkit-text-size-adjust: auto; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255); “> Istraživa?i sa Univerziteta Western Ontario u Kanadi stvorili su vakcinu za prevenciju HIV-virusa
, koja koristi kompletan virus umesto da koristi samo delove gena ili proteina.

Virus je stvoren tako da ne bude patogen, odnosno ne može uzrokovati HIV kod pacijenta.

alt

Do sada je vakcina dokazano stimulisala imuni sistem da reaguje na preliminarne testove i eksperimente na životinjama, a kanadski nau?nici tvrde da ?e trebati više godina da se po?ne davati ljudima.

Vakcina je nazvana SAV001, razvio ju je profesor Chil-Yong

Kangwas zajedno sa svojim timom, a na projektu su radili poslednjih deset godina. Farmaceutska kompanija Sumagen Canada pomogla je razvijanje prve vakcine.

Nova vakcina u Kanadi je prva koja je uspešno realizovana testiranjem na životinjama pa se o?ekuje da ?e biti uspešna i kod ljudi, prenose strane agencije.

Svetska zdravstvena organizacija procenjuje da širom sveta ima 34 miliona ljudi koji su inficirani HIV-om i da se još 2,7 miliona inficira svake godine.

 

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *