ZDRAVLJE PRE SVEGA!

Svetska zdravstvena organizacija je javno zdravlje definisala kao „veštinu i naučni pristup u sprečavanju bolesti, produžavanju životnog veka i promovisanju zdravlja putem organizovanih napora društva.“ Dobro zdravlje je od suštinskog značaja za održivi ekonomski i društveni razvoj i osnovna briga u životu svakog lica, porodica i društva.

Zakon o javnom zdravlju Republike Srbije iz 2016. godine je propisao obavezu donošenja Planova javnog zdravlja. U vreme pandemije ova potreba je posebno izražena. Ipak, veliki broj gradova i opština nema ovaj dokument.

Uz finansijku podršku Vlade Švajcarske i Stalne konferencije gradova i opština sa stručnom saradnicom dr Milijanom Popović, Asocijacija Duga i njen predsednik Aleksandar Prica  pružaju konsultantsku podršku u realizaciji izrade dokumenata u Šapcu, Bogatiću, Ljuboviji, Koceljevi, Krupnju, Osečini, Malom Zvorniku i Užicu.

„Jedino zdravlja i znanja nikada nije dosta.” N. Bulat

Projekat “Zajedno za aktivno građansko društvo – ACT (LINK TO: https://act.org.rs/)“ finansira Vlada Švajcarske, kroz Švajcarsku agenciju za razvoj i saradnju (SDC), a sprovode švajcarska nevladina organizacija HELVETAS Swiss Intercooperation i Udruženje građana za demokratiju i građansko obrazovanje „Građanske inicijative“.

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *