Godišnje 4.000 oboli od raka dojke

U Srbiji od raka dojke godišnje oboli oko 4.000 žena dok 1.600 umre od ove bolesti, stomach istakla je ministarka zdravlja Slavica ?uki? Dejanovi?.

alt
 

Ona je, site na skupu organizovanom povodom Nacionalnog dana borbe protiv raka dojke – 20. marta, naglasila da je ova stopa oboljevanja sli?na kao i u razvijenim zemljama, ali da je stopa smrtnosti u našoj zemlji daleko ve?a.

“Zbog toga je veoma važna rana dijagnostika i 2013. godina ?e biti u znaku sprovo?enja skrining programa”, rekla je ?uki? Dejanovi?. Ona je kazala da je od 10. decembra prošle godine do danas u okviru skrining programa pregledano 1.771 žena i da je pozitivan nalaz imala 81.

Direktor Instituta za javno zdravlje Srbije “Milan Jovanovi? Batut” Dragan Ili? rekao je da je tokom 2010. godine u svetu više od milion žena obolelo od ove bolesti, a da je više od 450.000 njih umrlo. On je naglasio da na pojavu karcinoma dojke uti?e više udruženih faktora rizika, a to su nasle?e, prva menstruacija pre 12. godine, ali i kasna menopauza.

Da se u Srbiji žene lekaru uglavnom obra?aju kada je bolest ve? uhvatila maha, ukazao je direktor Institua za onkologiju i radiologiju Zoran Rako?evi?. On je dodao da se žene javljaju lekaru kada je malignitet oko dva milimetra i kada se bolest proširila na regionalne limfne ?vorove.

“Rano otkrivanje bolesti je veoma važno, jer se time postižu dobri rezultati u le?enju”, istakao je Rako?evi?. Predstavnica RFZO Danica Salaški ukazala je i da je le?enje obolelih žena u odmakloj fazi bolesti veoma skupo.

“Le?enje obolele žene u drugoj fazi bolesti košta 60.000 do 100.000 evra i ovim novcem se može finansirati na hiljade preventivnih pregleda”, rekla je ona.

Predsednik Republi?ke stru?ne komisije za prevenciju i kontrolu raka dojke Radan Džodi? ukazao je da je skrining na karcinom dojke tek po?eo u Srbiji i da ?e pokazati pozitivne rezultate tek kada obuhvat žena starijih od 45 godina bude oko 70 odsto, što ?e dovesti do pada smrtnosti obolelih.

Klini?ki psiholog Vesna Kosti? skrenula je pažnju da su žene koja su obolele od karcinoma dojke najusamljeniji pacijenti i da im je najve?i strah kako ?e porodica prihvatiti njihovu bolest.

“Cilj nam je da podržimo obolelu ženu, da prevazi?e svoje strahove, da je edukujemo da prihvati svoju bolest i sve što ide uz nju”, rekla je Kosti? koja radi u Savetovalištu za psihološku podršku obolelim ženama od karcinoma grli?a materice i dojke.

U Kalendar javnog zdravlja 20. mart kao Nacionalni dan borbe protiv raka dojke uvrš?en je na inicijativu kompanije Avon i Fonda B92.

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *