I Srbija u borbi protiv raka dojke

U cilju podizanja svesti javnosti i edukacije o zna?aju prevencije raka dojke, rx u Srbiji ?e se od ove godine 20. marta zvani?no obeležavati Nacionalni dan borbe protiv raka dojke.

alt

Ovaj datum je uvršten u Kalendar javnog zdravlja na inicijativu kompanije Avon i Fonda B92, information pills uz podršku Ministarstva zdravlja Republike Srbije, this web Instituta za onkologiju i radiologiju Srbije i Instituta za javno zdravlje Srbije „Dr Milan Jovanovi? Batut“.

Prema statisti?kim podacima, rak dojke je najrasprostranjenije maligno oboljenje kod žena u Srbiji. Od raka dojke u našoj zemlji svake godine oboli približno 4000 žena, a oko 1600 žena izgubi bitku sa ovom boleš?u. Lekari ipak isti?u važnost prevencije i nude ohrabrenje porukom da je rak dojke izle?iv u velikom broju slu?ajeva ukoliko se otkrije na vreme.

„Najefikasniji pristup unapre?enju zdravlja, kada je u pitanju kontrola maligniteta, me?u kojima i raka dojke, jeste prevencija. Zahvaljuju?i organizovanim programima skrininga, usmerenim na rano otkrivanje raka dojke, i blagovremenoj primeni adekvatnog le?enja, u ve?ini razvijenih zemalja beleži se u poslednjoj deceniji zna?ajan pad smrtnosti. Pokretanjem Nacionalnog programa skrininga u decembru 2012.g, Srbija ?ini korake u tom pravcu. Na poziv za skrining karcinoma dojke do sredine februara odazvalo se 1136 žena. Me?u njima je 57 imalo pozitivne rezultate. Edukacijom žena o zna?aju prevencije raka dojke i redovnih pregleda, mobiliše se celokupna zajednica u jedinstven odgovor na ovaj izazov, u ?emu novoustanovljeni Nacionalni dan borbe protiv raka dojke, 20. mart, može da ima zna?ajnu ulogu“, izjavila je ministarka zdravlja, prof. dr Slavica ?uki? Dejanovi?.

Nacionalni dan borbe protiv raka dojke ?e se obeležavati svake godine, a datum 20. mart je odabran kao prvi dan prole?a, što simbolizuje bu?enje prirode i stvaranje novog života. Srbija na ovaj na?in postaje bogatija za još jedan dan posve?en prevenciji bolesti i o?uvanju javnog zdravlja.

“Fond B92 je zajedno sa AVON-om sa zadovoljstvom predložio ustanovljavanje Nacionalnog dana borbe protiv raka dojke i sre?ni smo što je Ministarstvo zdravlja na ?elu sa Slavicom ?uki? Dejanovi? stalo iza ove inicijative.

Zna?aj borbe za naše majke, supruge i ?erke i podrška da pobede bolest je nešto sto nas okupira i ?ini svakodnevno posve?enim. Ovaj datum služi da se još jednom podsetimo težine ovog problema u srpskom društvu i da to stavimo ispred svakodnevnih vesti i doga?aja. On je ujedno povod da stanemo iza naših najbližih i pružimo im svaku vrstu ohrabrenja i pomo?i koja im je potrebna.

Naša posebna pažnja usmerena je na žene koje su zdrave, da im prenesemo svest o zna?aju preventivnih pregleda koje je danas u Srbiji lakše uraditi nego ikada, tako da nema više izgovora.

Fond B92 je kupovinom prvog mobilnog mamografa u Srbiji dao svoj doprinos kvalitetnoj, ranoj dijagnostici raka dojke, a sa realizacijom ovakvih aktivnosti nastavi?emo i dalje”, izjavio je Veran Mati?, direktor Fonda B92.

“Avon je kompanija posve?ena ženama, njihovom osnaživanju i boljem položaju u društvu. Posebno smo sre?ni što smo u prilici da, zajedno sa Fondom B92 i svim našim partnerima, inicijativom za uspostavljanje Nacionalnog dana borbe protiv raka dojke, koja je naišla na veliku podršku, pomognemo ženama u Srbiji da sa?uvaju svoje zdravlje.” izjavila je Jelena Malenovi?, regionalni menadžer za komunikacije kompanije Avon i dodala

“Avon je danas vode?a kompanija u svetu koja se bavi filantropijom sa ciljem da pomogne rešavanje nekih od goru?ih ženskih pitanja. Tokom više od pola veka koliko postoji, Avon Fondacija je do danas prikupila i donirala više od 910 miliona US$ u preko 50 zemalja sveta da pomogne ženama u borbi protiv raka dojke i da zaustavi nasilje u porodici.

Avon Akcija za borbu protiv raka dojke kontinuirano nastavlja sa aktivnostima koje ?e skrenuti pažnju javnosti na važnost pravovremenih pregleda i dati svoj doprinos kvalitetnoj i ranoj dijagnostici raka dojke, što je od presudnog zna?aja u borbi protiv ove bolesti.”

Povodom prvog obeležavanja Nacionalnog dana borbe protiv raka dojke, bi?e organizovan niz doga?aja kojima ?e se skrenuti pažnja javnosti i žene podsetiti da odlaze na redovne lekarske preglede, jednom godišnje.

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *