Istorija Stounvola

Poslednje nedelje juna 1969. godine policija i agenti Odbora za kontrolu upotrebe alkohola upali su u gej bar The Stonewall Inn u ulici Christofer Street u Njujorku. Navodno, razlog njihovog dolaska bio je kontrola kršenja zakona o kontrolisanoj upotrebi alkohola, ali su uskoro po?eli da zasipaju prisutne uobi?ajenim homofobi?nim izjavama i, nakon provere identifikacije, da izbacuju jednog po jednog gosta napolje.

alt

Umesto da se tiho odšunjaju ku?ama, kao što su to godinama radili, drag queens, studenti/kinje i ostali gosti bara, uzvratili su udarac. Neko od gostiju iš?upao je parking sat i iskoristio ga da bi postavio barikade, kako niko ne bi mogao da iza?e napolje. Agenti i policija bili su zarobljeni unutra, potpuno su

razrušili bar i pozvali poja?anje. Oni su se pojavili sa uklju?enim sirenama i rotacionim svetlima. Stvarala se sve ve?a gužva. Neko je podmetnuo požar. Pojavljivalo se sve više i više ljudi i protesti su trajali tri dana. I prvi put, posle više godina opresije, podigao se glas i nastao je gej pokret.

 

Ovaj doga?aj postao je vrlo zna?ajan, gotovo mitski. Mnoge organizacije koriste Stonewall ili Christofer Street u svom imenu.

 

Tokom leta i jeseni 1969. i 1970. godine razvilo se pet frontova borbe za ostvarivanje gej prava – u Njujorku, Berkliju, Los An?elesu, San Francisku i San Hozeu. Do kraja 1970. godine osnovano je preko tri stotine organizacija koje su na razli?ite na?ine bile angažovane u borbi za ostvarivanje gej i lezbejskih prava.

 

Prve demonstracije u znak se?anja na pobunu u Stounvolu u Ulici Kristofer održane su u Njujorku avgusta 1969. godine. U Njujorku i San Francisku su 1970. godine organizovani marševi na dan ovog ustanka i tako je nastala tradicija održavanja gej parada. Od tada su u mnogim gradovima Amerike i u drugim zemljama tog dana organizovane gej parade. Za mnoge su ovi prvi marševi predstavljali prekretnicu u životu, podstakli ih da se autuju, dobiju snagu od svih koji ih okružuju i izgra?uju ponos u svojim zajednicama.

 

12. oktobra 1985. godine na godišnjoj konferenciji International Association of Lesbian and Gay Pride Coordinators (koordinatora Me?unarodnog udruženja za LG paradu), Moris Kajt, ?lan Christopher Street West, delegacije iz Los An?elesa, predložio je da se dvadesetpetogodišnjica doga?aja u Stounvolu obeleži organizovanjem prve me?unarodne proslave lezbejske i gej parade. Predložio je masovnu prisutnost me?unarodne gej i lezbejske zajednice u Njujorku, juna 1994. godine.

 

Ovaj doga?aj bio je povod za razvijanje sli?nog koncepta za organizatore parada u Vankuveru, Mineapolisu, Bostonu, kao i toga da su na konferenciji International Lesbian and Gay Association (ILGA) u Stokholmu, i u Parizu, u?esnici odlu?ili o imenu i zahtevima Me?unarodnog marša (International March).

 

Održano je nekoliko preliminarnih sastanaka na kojima se raspravljalo o na?inima donošenja odluka koji podrazumevaju me?unarodnu saradnju i u?estvovanje. Odre?en je cilj zalaganja za rodnu ravnopravnost kao i obavezno prisustvo minimum 50% osoba koje se razlikuju po polu i rasnoj pripadnosti u procesu odlu?ivanja. Tako?e je odre?eno da u ovaj proces budu uklju?ene i biseksualne osobe, stari, mladi, osobe sa hendikepom, odnosno svi oni koji ?ine ogroman mozaik razli?itosti u okviru zajednice.

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *