Karavan partnerstva

Asocijacija DUGA je udruženje gra?ana/ki, koje od 2007 godine sprovodi projekat prevencije HIV/AIDS-a i polno prenosivih infekcija (u daljem tekstu PPI), nateritoriji: Ma?vanskog, Sremskog, Kolubarskog, Zlatiborskog, Šumadijskog, Raškog, Rasinskog, Pomoravskog i Moravi?kog okruga. Projekat se sprovodi pod nazorom Ministarstva zdravlja Srbije uz finansijsku podršku Global Fonda iz Švajcarske.

alt

 

Cilj ‘karavana partnerstva’ jeste da na lokalu svake od 59 lokalnih samouprava na kojima radimo, ukaže gražanima/kama, da ?e naše usluge mo?i da koriste i posle prestanka finansiranja od strane Global Fonda, baš zbog partnerstava koja su izgra?ena na lokalu izme?u raznih sektora.

 

Na ovim uli?nim akcijama, pridruži?e nam se Lokalne samouprave, Domovi zdravlja, Instituti i Zavodi za javno zdravlje, Opšte bolnice i Klini?ki centri, mediji, Kancelarije ya mlade i kancelarije Crvenog krsta. Samo zajedni?kim naporima i radom svih ovih partnera, možemo prevalencu HIV/AIDS-a i PPI održati niskom i pod kontrolom.

Naše terenske aktivnosti se svode na dolazak na teren terenskih radnika/ica sertifikovanih od strane Ministarstva zdravlja Srbije, dosezanjem, savetovanjem i testiranjem, naro?ito osoba pod pove?anim rizikom, ali i opšte populacije. Gra?ani/ke koji žele da se informišu kada dolazimo na njihovu teritoriju i zakažu savetovanje i testiranje ili samo savetovanje ukoliko nema potrebe za testiranje mogu nas kontaktirati putem naših info telefona ili mejlova.

Naši info kontakti su:od utorka do subote od 12:00h do 20h 015/341-525 065/468-86-82  asocijacijaduga1@open.telekom.rs za teritorije: Sremskog, Ma?vanskog, Kolubarskog, Zlatiborskog i Moravi?kog okruga. I od utorka do subote od 18:00h do 23:00h 034/310-223 065/468-86-83 asocijacijaduga2@open.telekom.rs za teritorije: Šumadijskog, Raškog, Rasinskog i Pomoravskog okruga.

Na ovom linku možete možete pogledati na kojim teritorijama i u koje vreme ?emo biti u narednom periodu.

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *